19.12.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

אבי בינמו לדוד עמר: “תוך שלושים יום תפסיק לכהן כחבר מועצת העיר נשר”

על רקע היעדרותו הממושכת של חבר המועצה מישיבות מועצת העיר. המשמר החברתי: “נמשיך לפעול שנשר תהיה עיר דמוקרטית”. דוד עמר יכול לשנות את ההחלטה אם יציג אישורים רפואיים

מאת: אדי גל , 23 במאי 2017

ראש עיריית נשר, אבי בינמו, שלח השבוע מכתב לחבר המועצה דוד עמר, בו הוא מודיע לו על התפנותו ממועצת העיר, תוך חודש ימים. הרקע למכתב: היעדרויותיו התכופות של עמר מישיבות המליאה. מכתבו של בינמו נשלח שבוע לאחר ש”המשמר החברתי” פנה לראש העיר ודרש ממנו לבצע את עבודתו על פי חוק, ולהפסיק לאלתר את כהונתו של דוד עמר כחבר מועצה.

צילום: ארכיון "כוכב"

יצוין כי, מאז הבחירות האחרונות ממעט דוד עמר להגיע לישיבות המועצה, בין השאר בשל מצבו הרפואי. במכתבו מעלה בינמו על נס את תרומתו של עמר להתפתחותה של העיר, ומציין את הרצון של ראש העיר לשעבר להמשיך ולתרום כחבר מועצה מן המניין. “צר לי כי נסיבות בריאותיות מנעו ממך לממש את רצונך זה. לא נגזים אם אומר, כי בישיבות המועצה בהם עלה בידיך להשתתף, התרגשנו כלל הנוכחים, החל מחברי המועצה, עובדי העירייה ותושבי העיר. לצערי, הבנתי את מצבך הבריאותי אינה מספקת את הרגולטור וכלשון החוק פניתי אליך במכתבי מיום 2.2.2016, 19.10.2016 ו- 13.3.2017 בהודעה על היעדרות מישיבות המועצה, על פי פקודת העיריות, ולשם קבלת אישור מחלה הודות היעדרותך. מאז מכתבי האחרון נעדרת מישיבות המועצה בתאריכים 22.3.2017, 5.4.2017 ו- 3.5.2017, ועל אף המתנה ממושכת, לא התקבלו אישורים רפואיים להצדקת היעדרות זו. משרד הפנים לוחץ על קיום הוראות החוק בעניינך, משכך עלינו לפעול. הריני מעדיף נוכח כבודי כלפיך ופועלך, כי הבשורה תצא ממני ולא מגורמים חיצוניים. לפיכך, הריני נאלץ להודיעך על התפנות מקומך כחבר מועצה על פי פקודת העיריות תוך 30 יום”. בינמו שלח העתקים ממכתבו לממונה על המחוז ולעוד בכירים במשרד הפנים.
ראוי לציין כי, הצעד של בינמו בא לאחר שבשבוע שעבר שלח “המשמר החברתי” (שפועל להגברת השקיפות והמנהל התקין בנשר) מכתב לראש העיר בו הוא דורש ממנו לפעול על פי חוק, ולקיים את הוראות החוק בנוגע להמשך כהונתו של דוד עמר במועצת העיר, לאור היעדרויותיו הרבות.
יוסי צרפתי, רכז המחלקה לשלטון מקומי במשמר החברתי, אמר השבוע לעיתון “כוכב” כי: “לא ייתכן שחבר מועצה לא יגיע לישיבות מועצת העיר ועדיין יכהן בתפקידו. אנחנו כאן, כדי לוודא שהגורמים הרלוונטים לא יעברו לסדר היום עד שהעניין יטופל. נמשיך לפעול בכל הכוח, על מנת שנשר תהיה עיר דמוקרטית, צודקת ושומרת חוק”.
את תגובתו של דוד עמר לא ניתן להשיג עד מועד סגירת הגיליון.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>