23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

לימודים

אגודת הסטודנטים: לרווחת ציבור הלומדים באוניברסיטת חיפה

אגודת הסטודנטים תעמיק את שירותיה לרווחת הסטודנטים ותשיק שירותים חדשים לסטודנט. תוביל השנה את נושא המעורבות החברתית בקהילה

מאת: אדי גל , 9 בנובמבר 2016

אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה לא שוקטת על שמריה וממשיכה לפעול בכל המישורים לרווחת הסטודנטים. מאגודה נמסר לעיתון “כוכב”, כי לאחר שנתיים שבהן נעשתה עבודה מעמיקה בצל המחאה החברתית כנגד יוקר המחייה, שופרו לאין ערוך השירותים לרווחת הסטודנט, ואלו ימשיכו ויפעלו, ואף יורחבו גם בשנה זו.

צילום: ארכיון "כוכב"

לצד השירותים הקיימים עבור הסטודנטים, יורחב שיעורי עזר ותגבורים מסובסדים ע”י האגודה, יצירת פרויקטים ושיתופי פעולה שונים למציאת פתרונות דיור לסטודנטים, מתן סיוע ליוזמות סטודנטיאליות כגון עסקים של סטודנטים ועוד. לצד כל אלו, אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, בראשותו של קובי רבינוביץ’, רואה לנכון לקדם את פעילות הסטודנטים בתחום המעורבות החברתית בקהילה. כל זאת, מתוך מודעות לתפקידם ההיסטורי של סטודנטים מאז ומתמיד, בהובלת שינויים חברתיים ופעילויות למען הכלל.
המטרה: לפתח רגישות חברתית ולערות את הסטודנטים בחברה, מחוץ לכותלי הקמפוס. האגודה תפעל לקיים שיתופי פעולה עם עמותות שונות בתחומים שונים, כגון: חינוך, חברה, עלייה, בריאות, רווחה, ועוד.
קובי רבינוביץ’: “לאחר שנתיים של פעילות מאומצת, שהתרכזה במאבק ביוקר המחייה ודאגה לרווחת הסטודנטים בכל המישורים, הצלחנו להגיע להישגים נאים בהורדת עלות השירותים לסטודנט. ממקום זה של שמירה על הקיים והרחבת השירותים לסטודנט, אני יכול לומר, שהגיע העת לתרום לקהילה, ושנה זו תוקדש למעורבות בקהילה וחיזוק הקשר של הסטודנטים עם הקהילה. אני גאה לפתוח עוד שנת לימודים בדאגה לרווחת הסטודנטים ולרווחת הקהילה, ומאחל לציבור הסטודנטים שנת לימודים פורה ומוצלחת”.

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>