25.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז מגידו

אדם סביבה – יריד החקר היישובי במרחב הביוספרי מגידו

המחקרים אותם ערכו התלמידים בכיתות ו’ בשעורי מדעים, היה השפעת האדם על הסביבה הטבעית

מאת: ניר אהרוני , 27 באפריל 2018

200 תלמידי כיתות ו’ בבתי הספר היסודיים במועצה אזורית מגידו (פלגים, עומרים וקשת התקווה) התאספו בבית העם ביקנעם המושבה, כדי להציג את המחקרים שערכו במשך השנה בנושא אדם סביבה
מורים ונציגי המועצה הגיעו להתרשם מהתוצרים, היריד נפתח בדברי ברכה של אברהם אזולאי מנכ”ל המועצה.
היוזמה לארגון היריד הנה של מורות המדעים משלושת בתי הספר היסודיים, שארגנו את החקר ותכננו את היריד המשותף, בתמיכה כלכלית של מחלקת החינוך במועצה. בתחילת השנה נערכו ישיבות משותפות של כל מורות המדעים, בהן עוצבה בחשיבה משותפת למידת החקר הסביבתי. המחקרים נערכו כ- 3 חודשים במהלכם התנסו התלמידים במיומנות של בידוד משתנים, תצפית, מדידה, הצגת תוצאות והסקת מסקנות.

יריד חקר מורות למדעים של שלושת בתי הספר צילום: ארכיון "כוכב"

נושאי החקר היו מגוונים וכללו בין היתר: ניטור פרוקי רגלים באזורים מורים ולא מופרים בתוך בתי הספר, ניטור בעלי חיים גדולים בעזרת מלכודת עקבות שהונחו באזרי היישוב ומחוצה להם,  השפעת תוצרי האדם כגון שקע קפה, אפר קמין ומים מליחים, חומרי ניקוי אקולוגים או רגילים על הצמיחה.
במהלך החקר גילו התלמידים כי ישנו מגוון שונה של פרוקי רגליים בבתי הספר השונים וכי בשטחים בהם ישנה הפרה משמעותית של האדם, קטן לרוב מגוון פרוקי הרגליים.
במחקרים נוספים מצאו כי ישנם תוצרי אדם היכולים לעודד צמיחה, כגון שקע הקפה ולכן המליצו לכל שותה הקפה במועצה לפזר את שקע הקפה בגינות כדי לעודד את הצמיחה, לעומת זאת  אפר קמין עלול לפגוע מאוד בצמחים ויש לפעול פינויי באופן כזה שלא יפגע בסביבה. כמו כן, הבינו התלמידים, כי על אף שחומר ניקוי נחשב כחומר “אקולוגי” לאורך זמן הוא עלול לעכב ואף למנוע צמיחה של הצמחים.
נעמית תבור, מורה למדעים מבית ספר פלגים: “המסקנות שהוסקו במהלך המחקרים הבהירו לתלמידים את החשיבות של התנהלות מקיימת ושקולה  של האדם לשם שמירה על  האקולוגיה המקומית. במהלך היריד התלמידים נתנו משוב למחקרים שהוצגו, ולמדו על השוני ביניהם ולסיכום שמעו הרצאה מרתקת של ד”ר רמי קליין על השפעת האדם על הסביבה הימית”.

עוד כתבות בתחום מוא"ז מגידו

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>