29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז מגידו

אתר חגית: מתנגדי המיזם הגישו עתירה לבג”צ כנגד אחסנת קונדנסט

טוענים כי החומר שהינו תוצר נלווה לטיפול בהפקת גז, מסוכן. העתירה הוגשה בידי מועצה אזורית מגידו, היישוב בת שלמה והעמותה להגנת הסביבה כרמל- מנשה

מאת: אדי גל , 9 בנובמבר 2016

הועדה לרישוי גז אישרה מסמך עקרוני, להקמת מתקן לאחסון קונדנסט באתר חגית, למרות שתוכנית המתאר הארצית לטיפול בגז קבעה, עדיפות לטיפול בגז בים, ולמרות שבתמהיל המועצה הארצית לא אושרה הקמתו של מתקן זה. לאור זאת, מועצה אזורית מגידו, היישוב בת שלמה והעמותה להגנת הסביבה כרמל- מנשה, הגישו עתירה לבית המשפט העליון, בדרישה כי המועצה הארצית תקבע בתמהיל את המיקום לטיפול בקונדנסט. וזאת, בהתאם לעקרונות שנקבעו בתכנית המתאר הארצית, לפיהם אחסון הקונדנסט צריך להתבצע בים.

צילום: דן גושן

יצוין כי, בג”צ קבעה, בהחלטה שפורסמה בחודש דצמבר 2015, כי על המועצה הארצית להוסיף הוראה מפורשת בתוכנית המתאר, לפיה תינתן עדיפות לטיפול בגז בים וגם כי על המועצה הארצית לאשר את תמהיל הטיפול בגז, לרבות מתן אישור חריג להקמת מתקן יבשתי. לעיתון “כוכב” נמסר, כי לאור העדיפות שהורה בג”צ, לעגן בהוראות התוכנית לטיפול בים, רק טעמים כבדי משקל שלטענת העותרות אינם מתקיימים, יכולים להביא למתן אישור זה.
איציק חולבסקי, ראש המועצה מגידו: “מועצה אזורית מגידו ממשיכה להוביל מאבק נחוש, יחד עם עמותת התושבים והישוב בת שלמה, למניעת הקמת מתקני אחסון קונדנסט באתר חגית. במסגרת זו, הגשנו עתירה לבג”צ בשבוע שעבר. המועצה תמשיך להתנגד בתכיפות ובעקביות לכל מהלך, שעלול להפוך את אתר חגית לאזור שעלול לסכן את איכות החיים של תושבי המועצה והאזור כולו”.

עוד כתבות בתחום מוא"ז מגידו

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>