12.12.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

משפט

ביה”ד: אין זה ראוי לשלול מעובד דמי הודעה מוקדמת בשל עבירות משמעת

בית הדין לעבודה קיבל תביעת עובד שפיטוריו היו בשל “עבירת משמעת חמורה” שעניינה אלימות מילולית

מאת: ניר אהרוני , 12 באפריל 2018

בית הדין לעבודה קיבל תביעת עובד לתשלום דמי הודעה מוקדמת מראש מוגדלת בהתאם להסכם העסקה וזאת לאחר שהמעבידה פיטרה את העובד ושללה ממנו את דמי ההודעה המוקדמת בטענה כי פיטוריו היו בשל "עבירת משמעת חמורה" שעניינה אלימות מילולית.

עו"ד עידן יוחאי צילום: ארכיון "כוכב"

העובד שהיה עובד בכיר בחברה צפונית פוטר מהחברה בה עבד בטענה כי במהלך התנהלות אל מול לקוח של החברה, נקט בלשון אלימה והשתולל ואף זרק ניירת לעבר לקוח החברה. החברה טענה כי הינה זכאית לפטרו שכן מדובר בעבירת משמעת חמורה. בנוסף המעבידה שללה את דמי ההודעה המוקדמת להם היה זכאי העובד מתוקף הסכם עבודה בשל הטענה כי פיטוריו בשל עבירת משמעת חמורה מאפשרים את ביטול תשלום דמי ההודעה המוקדמת.
העובד שהיה מיוצג על ידי עו"ד עידן יוחאי אדרי, מנשר, הגיש תביעה לבית הדין האיזורי בטענה כי דמי ההודעה המוקדמת נשללו ממנו שלא כדין וכי חלה חובה הן על פי ההסכם והן על פי החוק לשלם את דמי ההודעה. העובד טען כי האירוע שהיה לא התגבש כדי עבירת משמעת חמורה שבגינה ניתן לשלול זכאות. העובד טען כי הביטוים בהם נקט היו ביטוים מקובלים בשיח רגיל ויתרה מכך כשהבין שיש מי שנפגע מדבריו מיד התנצל.
בית הדין ששמע את הצדדים קיבל את מלוא טענותיו של העובד וקבע שעל מנת שעבירת משמעת חמורה תהווה כזו ששוללת זכאות לזכויות של עובד, עליה להיות בדרגת חומרה גבוהה כגון גניבה ממעביד. המקרה הזה אינו המקרה לכך. לא אמירה קשה מהווה עבירת משמעת שכן העניין תלוי במשמעות הדברים שנאמרו ובתוכן הדברים כפי שנשמעים לאוזן אובייקטיבית.
לסיכומו של דבר חייב הבית הדין את המעבידה לשלם את מלוא דמי ההודעה המוקדמת בצירוף הוצאות המשפט. ובסך הכל 55,500 שקלים.

עוד כתבות בתחום משפט

לכל הכתבות בקטגוריית משפט >>>