19.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

משפחה

ביה”ד הרבני: חייב בעל שחוזר בתשובה לשלם לאשתו החילונית את הכתובה

הדיינים: “העובדה שהבעל שינה את אורח חייו במהלך חיי הנישואין, אין בה כדי להטיל על האישה חובה לשמור על אורח חיים דתי”. ב”כ של האישה, עו”ד גיא אופיר: “הסיוט נגמר”

מאת: אדי גל , 30 בנובמבר 2016

לא כך סבר הבעל שחזר בתשובה, שדייני ביה”ד הרבני האזורי בחיפה יתייחסו לתביעת הגירושין שהגיש מאשתו החילונית, שבה טען כי יש לשלול מהאישה את הכתובה, כיוון שהיא מחללת שבת. בסופו של תהליך, דווקא הוא זה שחויב לשלם את מלוא סכום הכתובה.

צילום: ארכיון "כוכב"

ב”כ של האישה, עו”ד גיא אופיר, מומחה לדיני משפחה וירושה, טען בפני הדיינים כי: “הבעל הפתיע את האישה ואת ילדיו כאשר החליט לפני כשנתיים, מבלי להיוועץ באישה או במי מבין בני משפחתו, לחיות באורח חיים דתי ואף למעלה מזה, חרדי”. עו”ד אופיר הוסיף ואמר כי: “הבעל הפך את חיי הבית לגיהינום של ממש, הוציא את מכשירי הטלוויזיה מהבית, לא איפשר לבנותיו המצויות בגיל ההתבגרות לצאת בלבוש שנראה בעיניו כחילוני ואיננו מכבד לדבריו את הדת. כמו כן, מנע מהן להיפגש עם חברות וחברים לכיתה, כפה עליהם לשמור את השבת כהלכתה, והטיל בכך, בהתנהגותו על האישה ובני המשפחה, משטר של פחד ואימה”, כך טען ב”כ של האישה, עו”ד גיא אופיר.
האישה סיפרה לדייני בית הדין הרבני כי הבעל דרש מהבנות לעבור וללמוד במוסדות חרדיים. “הוא איים כי אם לא אסייע בידו, הוא יתגרש ממני ויותיר אותי חסרת כל, וכך נהג בסופו של דבר בהגישו את תביעת הגירושין”.
בסופו של תהליך, קבעו הדיינים כי הצדק לצד האישה: “העובדה שהבעל שינה את אורח חייו במהלך חיי הנישואין, אין בה כדי להטיל על האישה חובה לשמור על אורח חיים דתי. אם הבעל מבקש להתגרש ממנה, הרי שעליו לשלם לה את כתובתה”. עם קבלת פסק הדין, אמר ב”כ של האישה, עו”ד גיא אופיר: “לשמחתה של האישה, הסיוט נגמר והבעל הבין מכבוד הדיינים, שאין הוא יכול לכפות על רעייתו ובנותיהם לנהל בניגוד לרצונן אורח חיים דתי ולהלך עליהן אימים, אם לא ינהגו כרצונו”.

עוד כתבות בתחום משפחה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>