21.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

בית המשפט: האם הפעלת צהרון בבית המגורים משפיע על חיובי הארנונה?

זוג מקרית טבעון ערר על חיוב הארנונה שקיבל מהמועצה, ובין השאר העלה טענה של ניגוד ענייניים. בית המשפט דחה את הערר וציין, כי לא נפל פגם בהחלטת וועדת הערר

מאת: אדי גל , 20 ביוני 2017

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, אברהם אליקים, דחה לאחרונה עתירה מנהלתית שהוגשה נגד וועדת הערר של המועצה המקומית קרית טבעון, בנוגע לחיוב ארנונה של בית, שבחלקו משמש כצהרון, כאשר השאלה שעמדה למבחן הייתה: על פי איזה סיווג לקבוע את גובה הארנונה?

צילום: אילוסטרציה מיוטיוב

מדובר בבני זוג שמתגוררים בקריית טבעון ומנהלים בביתם צהרון לילדים. שומת הארנונה אשר הושתה על הנכס על ידי המועצה המקומית, כללה בתוכה סיווג של חלק מהדירה כנכס למגורים, וסיווג חלק קטן יותר כעסק, אשר תעריפו גבוה יותר.
בני הזוג הגישו השגה לוועדת הערר לענייני ארנונה, ולמרות שזו קיבלה חלק מטענותיהם, השאירה את סיווג הנכס והתשלום על כנו. משכך, הגישו הזוג ערעור מנהלי בפני ביהמ”ש המחוזי, במסגרתו טענו, שיש לחייב את כל שטח הדירה לפי סיווג של דירת מגורים. כמו כן, הם טענו כי יו”ר ועדת הערר מצוי בניגוד עניינים, שכן אשתו מועסקת ע”י המועצה. ולכן, הוא מנוע מלדון בהשגות הקשורות למועצה.
בית המשפט קבע, כי אין לו להכריע בשאלת ניגוד העניינים. וזאת, מכיוון והמחלוקת היא מחלוקת משפטית גרידא. ועל כן, ביהמ”ש יוכל לבחון את הטיעונים לגופם ובעת הצורך להתערב בהחלטת הוועדה. מה גם, שוועדת הערר מורכבת משלושה חברים, אשר לגבי שנים מהם לא נטען כי הם מצויים בניגוד עניינים.
בית המשפט פסק לגופו של עניין, כי אין מחלוקת על כך שהבית משמש גם כבית מגורים וגם כעסק, והוסיף כי על פי הפסיקה, כאשר מדובר במבנה “רב תכליתי” אשר אין זיקה בין שני השימושים, סיווגו לצרכי ארנונה יעשה לפי השימוש של כל חלק בנפרד. במקרה דנן, אין כל זיקה בין בית המגורים לבין הפעלת הצהרון, ואין השימושים תלויים אחד בשני, ולכן ראוי לסווגו במפוצל.
בהתאם לאמור, פסק בית המשפט כי לא נפל כל פגם בהחלטת וועדת הערר לדחות את ההשגה.
בני הזוג חויבו לשלם את הסכום כפי שחייבה אותם המועצה. הערעור נדחה, הזוג חויב בתשלום הוצאות משפט למועצה בסך 3,500 שקלים.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>