25.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

בעקבות החלטה של בג”צ: וועדות התכנון לא יקבלו כתבי שיפוי מיזמים

כתבים אלה מגנים על הוועדות מתביעות של שכנים שנפגעים מהחלטות תכנון, כאשר היזמים הם אלה שמשלמים את התביעות, במידה והן מתקבלות בבתי המשפט

מאת: אדי גל , 28 בדצמבר 2016

וועדת התכנון בכל הארץ בוחנות בימים אלה החלטה עקרונית של בג”ץ, שאוסרת על הוועדות לקבל כתבי שיפוי מיזמים לפני הוצאת היתרי בנייה. יצוין כי, כתבי שיפוי אלה מאפשרים לוועדות “לגלגל” ליזמים תביעות בגין פגיעה באפשרות של תוכנית בנייה שהם מקדמים.

צילום: ארכיון "כוכב"

עו”ד אושרי שלוש, מומחה לנושאי נדל”ן, טוען כי הוועדות ממתינות כעת להבהרות של היועץ המשפטי לממשלה, דבר שעלול לגרום לדחיית אישור פרויקטים חדשים. “לפסיקתו התקדימית של בית המשפט העליון מהימים האחרונים, לפיה דרישת וועדות התכנון ובניה לקבלת כתב שיפוי מקבלנים ויזמים, כתנאי לאישור תכנית בניה, איננה חוקית. יש משמעות רבה בשאלת מתן אישורים והיתרי בנייה”, אמר השבוע עו”ד שלוש.
ראוי לציין כי, כתב שיפוי ניתן ע”י יזם אשר מגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה תכנית מפורטת לבניה. כחלק מהתנאים לאישור ולקידום התכנית, דורשות וועדות התכנון והבניה כתב שיפוי מהיזם, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
הסעיף קובע, שכאשר וועדה מקומית מאשרת תכנית בנייה, יכולים בעלי המקרקעין הגובלים בה, לתבוע את הוועדה אם ערך הנכס שלהם נפגע, למשל בשל חסימת אור השמש, או חסימת כיוון האוויר. כתב השיפוי “מעביר” בעצם את התביעה של השכנים הנפגעים ליזם.
לעיתון “כוכב” נודע, כי בבית המשפט העליון נקבעה לאחרונה הלכה המעוררת הדים בשוק הנדל”ן והרשויות המקומיות, לפיה רשויות מקומיות לא יוכלו לדרוש כתבי שיפוי מיזמים כתנאי לקידום ואישור של תכנית, ולהטיל את האחריות לפיצוי בשל אישור תכנית פוגעת על וועדות התכנון והרשויות המקומיות.
כמו כן, בית המשפט העליון מתנגד להשתת תשלומי פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, על ידי כתבי שיפוי, ורואה בהשתת חיוב זה על היזם כמס עקיף ובלתי חוקי. עוד נקבע, כי ביסוד חובת הפיצוי המוטלת על הוועדה המקומית, חלים מספר שיקולים: צדק חלוקתי, הצדקה כלכלית, עקרונות של הגינות, יעילות ושוויון. העברת נטל הפיצוי ליזם, לדידו של בית משפט העליון, מפרה את האיזון שיצר המחוקק. כמו כן, בית משפט העליון קבע, שאין כל מקור סטטוטורי המסמיך את הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לדרוש מיזם מתן כתב שיפוי, כתנאי לאישור ולקידום תכנית לבניה.
“אנו מצפים להבהרות מהיועץ המשפטי לממשלה, כדי לא להכניס את שוק הנדל”ן למגורים לקיפאון ועצירת אישור תוכניות על ידי הרשויות המקומיות, שחוששות מתביעות לפיצויים. אני מניח שרשויות המקומיות יבהירו בקרוב את הסוגיה באמצעות חקיקה מסודרת, אשר תסדיר את סמכותן לקבוע כתנאי לאישור תכנית, מתן כתב שיפוי מאת היזם”, סיכם עו”ד שלוש.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>