26.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

בעקבות פתיחת שנה”ל: חברי המליאה דורשים לכנס ישיבה שלא מן המניין

חתמו על מכתב שנשלח לראש המועצה, דוד אריאלי, בו הם מעלים דרישות בנושאים, כמו: בטיחות, צהרונים, הצללות ועוד. המועצה בתגובה: “לכל מוסדות החינוך יש אישורי בטיחות”

מאת: זליג אהרונוביץ , 12 בספטמבר 2017

חברי מליאת המועצה המקומית קרית טבעון, ביקשו בתחילת החודש לכנס ישיבת מליאה שלא מן המניין, בנושא: ליקויים שאינם סובלים דיחוי במערכת החינוך עם פתיחת שנת הלימודים.
את פנייתם הם שלחו בכתב לראש המועצה המקומית קרית טבעון, דוד אריאלי, למנכ”ל המועצה המקומית קרית טבעון, יאיר אודם, ולמנהלת מחלקת החינוך במועצה, גילה דינר.

מליאה מועצת טבעון צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי מדובר בלמעלה משליש מחברי המועצה המקומית, שחתמו על המכתב.
לדבריהם, שנת הלימודים נפתחה כשהמועצה לא נערכה מספיק טוב, אם בכלל, בתחומים רבים שהעיקריים שבהם: בטיחות מבנים, רכישת דפיברילטורים (מכשיר מציל חיים), הצללת חצרות בתי ספר נרקיסים ורימונים, צהרונים והסעות תלמידים. “נושאים אלו מהווים תשתית למערכת החינוך היישובית ופגיעה בהם משמעותה פגיעה בבתי אב רבים ביישוב, ופגיעה בילדנו בפרט”, כתבו חברי המועצה. עוד הם הוסיפו כי: “חלק מהנושאים הועלו לדיון לא פעם במליאה, ולצערנו לא טופלו כראוי אם בכלל”.
חברי המלאה ביקשו לדעת מה נעשה עד כה ומה מתכוונת המועצה לעשות מכאן. הם מבקשים התייחסות לכל נושא בנפרד, עם לו”ז והסבר על הקצאת משאבים.
בנוסף, הם מבקשים סקירה של נציגי ההורים (לפחות שני הורים) איך הם רואים את הבעיות והצגת דרישותיהם בפני המועצה. כמו כן, התייחסות ראש המועצה להתנהלות המועצה בנושאים מהותיים, כגון: בטיחות מבנים, המהווים מפגע בטיחותי חמור ע”פ פיקוד העורף ויאסרו לשימוש (לדוגמה אולם הספורט בביה”ס ק. עמל בחורף) ותימצא חלופה ע”י המועצה.
חברי המועצה גם דורשים רכישת מכשיר מציל חיים, וכי עוד השנה ירכשו מכשירים, כך שבכל מוסד חינוכי בקריה יהיה מכשיר אחד לפחות (גנים עד תיכון).
ולגבי הסעות תלמידים, הם דורשים הסעות ע”פ מכרז (דוגמת מירה טורס), הסעה אחת לילדי אלרואי והשנייה לילדי קרית חרושת, הלומדים בבית הספר קרית עמל. “למען הסר ספק, הסעות נפרדות”, כתבו חברי המועצה.
חברי המליאה גם דורשים כי הצהרונים יופעלו ע”פ הצעת ועד ההורים היישובי, ושהמועצה תקצה תב”ר מיוחד להצללת חצרות בתי הספר נרקיסים ורימונים, כך שההצללה תעשה עד סוף חורף 2018.
ראוי לציין כי, חברי ועד ההורים היישובי הביעו את הערכתם הכנה לחברי המועצה. במכתב שהם שלחו לראש המועצה, נכתב: “הם תמכו והביאו לקדמת הבמה את נושא החינוך והאתגרים הקשורים בו העומדים לפתחנו”. עוד הם הוסיפו כי: “ועד ההורים היישובי מצר על ההחלטה שלא לתת לנו במה ופה בישיבת המועצה שלא מן המניין, בנושא האתגרים והבעיות במערכת החינוך בטבעון. אנו מאמינים כי יכולנו להביא ערך מוסף משמעותי לדיון, לטובת כל הצדדים, וכמענה לאי דיוקים רבים שעלו בדיון מכל הצדדים. יחד עם זאת, אנו מברכים על ההזמנה לישיבה עם הנהלת המועצה, בכדי לדון בהרחבה בנושאים שעל הפרק”.
חברי הועד הדגישו במכתבם כי: “אנו מבקשים עם כל הכבוד והערכה לציבור המנהלים במוסדות החינוך, שביקשו להראות סולידריות עם הנהלת אגף החינוך, ובשל היותם בניגוד עניינים, לקיים את הפגישה הראשונה ללא נוכחות מנהלי בתי הספר”.
חברי הועד ציינו כי הם היו שמחים לראות בדיון נציגים מקשת רחבה ככל האפשר של חברי המועצה, מאחר והם רואים בחינוך על תשתיותיו נוגע ומעניינו של כל אחד שיושב סביב שולחן המליאה.
מהמועצה המקומית קרית טבעון נמסר בתגובה כי: “לכל מוסדות החינוך בקרית טבעון יש אישורי בטיחות לשנת הלימודים תשע”ח. כמו כן, בימים אלו יצאה הזמנה לחמישה דפיברילטורים, מכשירים שיועברו למוסדות החינוך. בנוסף, ילדי קרית חרושת שבחרו ללמוד בבית ספר קרית עמל, למרות שהוא אינו באזור הרישום שלהם, זכאים לקבל כרטיסיה לנסיעה בתחבורה ציבורית”.
בנוגע להצללות, נמסר מהמועצה כי: “הוחלט על הצללת ארבעה גני משחקים ברחבי הקריה. באשר להצללות בבתי הספר, אנו עומדים מעל התקנים המחייבים בנושא”.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>