22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

סביבה

ברבעון הראשון השנה: ירידה של 80% במכירת שקיות פלסטיק חד פעמיות

ישראל דנציגר, מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה: “המשמעות של הפחתת צריכת השקיות היא פחות זיהום אוויר, קרקע, מים וים, ויותר בריאות ואיכות חיים טובה”

מאת: אדי גל , 28 במאי 2017

מנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה עולה, כי ברבעון הראשון של 2017 נמכרו כ-55 מיליון שקיות על ידי הקמעונאים הגדולים. וזאת, לעומת הרבעון הרביעי לשנת 2016 שבו דווח על יותר מ-280 מיליון שקיות, שנרכשו על ידי הקמעונאים לחלוקה.

צילום: אילוסטרציה

נתון זה מהווה הפחתה של יותר מ-80%, ומעיד על הצלחת יישום החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, שנכנס לתוקף ב-1 בינואר 2017. יצוין כי, הקמעונאים הגדולים דיווחו על הפחתות שנעות בין 80% ל-90%, למעט שני קמעונאים גדולים, שדיווחו על הפחתות הנמוכות מ-55%. ברבעון הראשון הופחתו במקור 230 מיליון שקיות על ידי הקמעונאים הגדולים, במשקל של כ-2,000 טונות פלסטיק.
יצוין כי, החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה נכנס לתוקפו בינואר 2017. הרבעון הראשון לשנה זו, הוא הראשון ליישום החוק ומכירת שקיות נשיאה חד פעמיות ברשתות השיווק הגדולות, בסך 10 אג’ לשקית, כולל מע”מ מינימום. ההשוואה שבוצעה היא על בסיס הנחה כי כל השקיות החד פעמיות, שנרכשו ברבעון האחרון לשנת 2016 על ידי הקמעונאים הגדולים, חולקו בחינם ולא נשארו מהן במלאי.
30 באפריל 2017 היה היום האחרון לדיווחים מאת הקמעונאים הגדולים, אודות מכירת שקיות נשיאה חד פעמיות לרבעון הראשון של שנת 2017 והצגת אישור מתאים להוכחת הפקדת היטל השקיות בקרן לשמירת הניקיון. ההיטל מופקד בקרן לשמירת הניקיון למטרות שנקבעו בחוק וביניהן עידוד השימוש באמצעי נשיאה רב פעמיים, חינוך והסברה להטמעת מטרות החוק וביצוע פעולות ניקיון.
מתוך 22 קמעונאים גדולים, החייבים בהוראות החוק, דווחו 15 קמעונאים. 7 קמעונאים טרם דיווחו כחוק. המשרד להגנת הסביבה ימצה את הדין בכל האמצעים העומדים לרשותו לגבי קמעונאים גדולים שלא דווחו על פי החוק, או באופן חסר. כפועל יוצא, לא הפקידו היטל לקרן לשמירת הניקיון ואף עולה החשד, כי לא שילמו את מרכיב המע”מ כחוק. בנוסף, המשרד יחל בביקורות עומק חשבונאיות, שיבוצעו על ידי משרדי רו”ח חיצוניים, לשם אימות הנתונים ונאותות דיווחיהם למשרד.

ישראל דנציגר, מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה: “המשמעות של הפחתת צריכת השקיות היא פחות זיהום אוויר, קרקע, מים וים, ויותר בריאות ואיכות חיים טובה. נמשיך לקדם פעולות וחוקים שישפרו את בריאות הציבור”.

עוד כתבות בתחום סביבה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>