18.12.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

ברוב קולות: אושר תקציב מועצת טבעון לשנת 2017 בסך 111 מיליון שקלים

ראש המועצה, דוד אריאלי: “הצעת התקציב לשנת 2017 מאוזנת. בזכותה, תושבי קרית טבעון ימשיכו ליהנות מרמת שירותים גבוהה, מחינוך משובח ומאיכות חיים מהגבוהות שיש בארץ”

מאת: אדי גל , 12 בינואר 2017

תקציב מועצת קרית טבעון לשנת 2017 אושר בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר. התקציב השוטף של המועצה מסכם את תכנית העבודה השנתית של הרשות, בכל התחומים בהם היא פועלת, כגון: חינוך, רווחה, ניקיון, תרבות, תחזוקת היישוב, איכות הסביבה ועוד.

דוד אריאלי צילום: ארכיון "כוכב"

במסגרת ישיבת המליאה ייעודית לנושא התקציב, הציג גזבר המועצה זאב זימל, את התקציב על פי חישובי הכנסות וההוצאות של המועצה. מהדיווח שלו עולה, כי בסעיף הכנסות המועצה מארנונה, נתונים ראשונים מצביעים על המשך המגמה של גביית ארנונה בהיקף של כ- 97% מסך החיוב השנתי לשנת 2016, וכך תוקצבה גביית הארנונה לשנת 2017.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי גם השנה לא תבקש המועצה לחרוג בהעלאת תעריפי הארנונה, מעבר להעלאה בשיעור של 1.77% שהינה על פי החלטת משרד הפנים. הייקור מחושב על פי נוסחה קבועה, אשר לוקחת בחשבון את שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ואת שיעור עליית השכר הממוצע במגזר הציבורי.
יצוין כי, בשנת 2017 תמשיך לגדול השתתפות המועצה בהוצאות החינוך: השתתפות המועצה לתלמיד בשנת 2017 תעמוד על 3,470 שקלים לעומת 3,097 שקלים בשנת 2016 ו- 2,843 שקלים בשנת 2015.
כמו כן, עליית שכר העבודה בהיקף של מיליון שקלים נובעת, בין השאר, מהוספת מנהל מחלקת תברואה, הוספת עובד תברואה, קליטת סייעות נוספות, פרישת עובדים לגמלאות, הסכמי שכר ועוד. בשנת 2017 פירעון המלוות יורד ל-4.5 מיליון שקלים, שזה 571 אלף שקלים פחות משנת 2016. בנוסף, תהיה ירידה בהוצאות מ-305 אלף שקלים בשנת 2016 ל- 240 אלף שקלים בשנת2017. מהתקציב עולה עוד כי, בנוגע למכרז הגינון, התקציב גדל ב-40% לסך של 300 אלף שקלים. לעומת זאת, תקציב התמיכות יהיה מיליון ו- 200 אלף שקלים, זהה לשנת 2016.
גזבר המועצה, זאב זימל: “שנת 2017 היתה מורכבת ומאתגרת לתקצוב, במיוחד בתקופה של גידול בעלויות שכר וייקור שירותים חיוניים. ולמרות זאת, מצליחה המועצה להמשיך ולהגדיל את השתתפותה בחינוך, גינון ועוד”.
ראש המועצה, דוד אריאלי: “הצעת התקציב לשנת 2017 מאוזנת ומשקפת את ההוצאות וההכנסות לשנת הפעילות הקרובה. בזכות הצעת התקציב, תושבי קרית טבעון ימשיכו ליהנות מרמת שירותים גבוהה, מחינוך משובח ומאיכות חיים מהגבוהות שיש בארץ. תודה לכל מי שעמל והשקיע בהכנת התקציב”.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>