22.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

ברוב קולות: המליאה אישרה תמיכות בסך כולל של כ- 3.5 מיליון שקלים

בין התמיכות שאושרו, בלטה העלייה החדה של 35% בתקציביהן של תנועות הנוער השונות הפועלות בעיר, שיקבלו סכום כולל של כ-300 אלף שקלים

מאת: אדי גל , 31 במאי 2016

מועצת עיריית יקנעם אישרה בישיבתה האחרונה חלוקת תמיכות לעמותות ותאגידים, בשנת התקציב 2016, בסכום של כ- 3.5 מיליוני שקלים. וזאת, במטרה להמשיך ולקדם את מגוון הפעילויות בתחומים שונים, כגון: תרבות וספורט, פנאי, בריאות, דת, תנועות נוער ובני הגיל השלישי.

עיריית יקנעם צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע כי, במסגרת התמיכות יקבלו תנועות הנוער בשנת התקציב הנוכחית 300 אלף שקלים, כ- 35% יותר מהשנה שעברה, אז נתמכו התנועות ב- 220 אלך שקלים. יצוין כי, תנועת “הצופים” תקבל 140 אלף שקלים, לעומת 126 אלף שקלים שקיבלה בשנה שעברה. כמו כן, התמיכות בתנועת הנוער “כנפיים של קרמבו” גדלו בכ- 30% והתנועה תתוקצב ב-31 אלף שקלים, לעומת 22 אלף שקלים בשנה שעברה. בנוסף, התמיכות בתנועת “בני עקיבא” גדלו אף הם, והתנועה תקבל 51 אלף שקלים. ואילו תנועת “הנוער העובד והלומד” שנכנסה רק השנה לפעילות בעיר, תקבל 47 אלף שקלים. כמו כן, תנועת “השומר הצעיר” תקבל 16 אלף שקלים. ראוי לציין כי, יינתן גם סיוע לחניכים על פי המלצת מחלקת הרווחה, בכ- 15 אלף שקלים.

סימון אלפסי, ראש העיר צילום: ארכיון "כוכב"

מהעירייה נמסר לעיתון “כוכב” כי, תמיכת העירייה במתנ”ס תעמוד השנה על כ- 1.670 מיליון שקלים, שזו עלייה מהשנה שעברה, אז נתמך המת”נס ב- 1.615 מיליון שקלים. במסגרת התמיכות בנושאי תרבות, תקבל “קשת הדורות” 30 אלף שקלים. התמיכות באגודה למען החייל יעלו בכ- 30% והעמותה תקבל השנה 35 אלף שקלים. ראוי לציין כי, התמיכות בספורט התחרותי בהפועל יקנעם עלו אף הם ויעמדו השנה על 800 אלף שקלים, לעומת 745 אלף שקלים בשנה שעברה.
ואילו תמיכות הרשות בבריאות ורווחה, יעמדו השנה על 80 אלף שקלים. הרשות תתמוך בעמותת “קול הלב” בסכום של 49 אלף שקלים, בעמותת “אור לעולם” בסכום של 14 אלף שקלים, ובעמותת “שחרות” בסכום של 12 אלף שקלים. עמותת “ידיד לחינוך” תקבל לראשונה גם היא תמיכות ותתוקצב ב- 5000 שקלים.
מהעירייה נמסר עוד כי תמיכות העירייה בקשישים ובאגודה למען הקשיש, עלו השנה בכ- 15% והם יעמדו על 400 אלף שקלים. כמו כן, תמיכות דת יעמדו השנה על 450 אלף שקלים. בנוסף, אושרו תרומות כלליות למוסדות כלליים בסכום של 20 אלף שקלים.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>