21.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז עמק חפר

בשיתוף הציבור: תוכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית עמק חפר יוצאת לדרך

התכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה, פיתוח שטחים ציבוריים, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה

מאת: זליג אהרונוביץ , 30 באוגוסט 2017

אחת ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון ובניה, עליה הכריז משרד הפנים, היא העובדה שרשות מקומית שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף, תקבל סמכות לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.

רני אידן צילום: ארכיון "כוכב"

אשר על כן, החליטה המועצה האזורית עמק חפר, להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה. התכנית תהיה מסמך סטטוטורי, שיחול על כל שטחי המועצה, תקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה, אלו אזורים מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי התכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה, פיתוח שטחים ציבוריים, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה. בכך, תעצב למעשה את פני המועצה לשנים הבאות. יצוין כי, לאחר אישור התכנית הכוללנית, תוכל “הועדה המקומית עמק חפר”, כאמור, לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב”עות), התואמות את התוכנית הכוללנית, שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות זכויות בנייה וכו’. וזאת, מבלי להידרש לאישור הועדה המחוזית. בכך, לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה לאישורים לרווחתם של התושבים.
ראש המועצה, רני אידן: “כפי שנהגנו עד כה, אנו פועלים בשקיפות מלאה. ולכן, תהליך הכנת התכנית מושתת על שיתוף הציבור: תושבים, נבחרי ציבור, עובדי המועצה, אנשים שעובדים בתחומה או מקבלים את שרותיה, נציגים של משרדי הממשלה וכד’”. ראוי לציין כי, מפגש ההתנעה של התוכנית אליו מוזמנים תושבי המועצה יתקיים ביום ראשון 10.9.17, בשעה 18:30 באולם הקולנוע בבית ספר רמות ים במכמורת, במהלכו יוצג צוות התכנון בראשות אדריכל חגי דביר, שיתאר ביחד עם מהנדס המועצה, אריק מלכה, את תהליך הכנת התכנית, עקרונות התכנון והדרכים לקחת בו חלק. לציבור המשתתפים תינתן אפשרות לשאול שאלות ולהביע דעות.

עוד כתבות בתחום מוא"ז עמק חפר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>