25.06.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

דוח מבקר המדינה: כשלים בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

בעלי בתים בשכונת בנה ביתך בנשר, ביצעו במשך שנים בנייה לא חוקית בהיקף נרחב, בניגוד להוראות התכנית החלה על הקרקע ולהיתרי הבנייה שהונפקו מכוחה

מאת: זליג אהרונוביץ , 6 בדצמבר 2017

בחודשים ספטמבר 2016 עד מרץ 2017 בדק משרד מבקר המדינה את אופן תפקוד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, כולל היבטים שונים בפעילותה, בעיקר בשנים 2017-2014, בתחומים: מעמד הוועדה, התכנון, רישוי הבנייה, הפיקוח, האכיפה, המינהל והכספים. בדיקות השלמה נעשו ברשויות הוועדה, במינהל התכנון שבמשרד האוצר, ביחידה המחוזית לפיקוח על הבנייה מחוז חיפה ובמחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה שבמשרד המשפטים.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי הליקויים העיקריים שנמצאו הם בתכנון סטטוטורי חלקי במרחב הוועדה, שלא יזמה תכנון של תכניות מתאר במרחבה ולא פעלה לקידום תכניות כאמור.
יצוין כי, לרשויות המקומיות שבמרחב הוועדה אין תכניות מתאר כוללניות. תכניות המתאר הקיימות לעיר נשר ולרכסים אינן עדכניות, ולטירת כרמל אין תכנית מתאר מאושרת כלל. כמו כן, מינהל התכנון לא קבע אמות מידה להכנת תכניות מתאר יישוביות מפורטות. על פי דוח מבקר המדינה שפורסם בשבוע שעבר, הוועדה לא סיווגה את הבקשות להכשרת בנייה בדיעבד באופן שיטתי וסדיר במערכת הממוחשבת. כמו כן, בעלי בתים בשכונת בנה ביתך בנשר, ביצעו במשך שנים בנייה לא חוקית בהיקף נרחב, בניגוד להוראות התכנית החלה על הקרקע ולהיתרי הבנייה שהונפקו מכוחה. הוועדה לא נקטה פעולות אכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית גם לאחר שפעלה להכנת תכנית מפורטת, שתכשיר בדיעבד חלק יו”ר האופוזיציה במועצת העיר נשר, רועי לוי, מסר בתגובה: המושג ‘רווחת התושב’ אינו יכול לעלות בקנה אחד עם ועדת תכנון ובניה, שאינה משרתת את הצרכים של כלל תושבי העיר. לאחרונה התקבלה במועצת העירייה הצעתנו להחלפתו של ראש העירייה, בינמו, כנציג נשר בוועדת מורדות כרמל, בדן תיכון. כשביקשנו להחליפו לא הכרנו את פרטי הדו”ח, אבל כשאנחנו רואים את עיריית נשר מבצעת עבירות בניה ואינה נותנת על כך את הדין, ולעומת זאת אזרחים מהשורה הפכו לשבויים בידי הבטחות והפכו את חלקם לעברייני בניה בעל כורחם. הצעתנו להחלפת ראש העיר מקבלת משנה תוקף עם קריאת הדו”ח. לתושבי נשר מגיע עירייה שמשרתת אותם ולא עירייה שמשרתת את עצמה”.עוד הוסיף לוי: “הכשלים מגיעים עד לביטחונם של מאות מבקרים הפוקדים את הגשרים התלויים בעיר. כותב מבקר המדינה: ‘יוצא אפוא שהגשרים התלויים משמשים את קהל המטיילים יותר מ-12 שנה, בלי שקיימות הוראות לתחזוקה רב-שנתית המותאמת לגילם ולמצבם’. גם בנושא זה התראתי בעבר בשאילתה שהגשתי לראש העירייה, שניסה לפזר מסך עשן סביב תחזוקת הגשרים. היום הגיע מבקר המדינה ואמר לו בעצם אתה מסכן את הציבור. כבר בימים הקרובים יוזמנו כל הנוגעים בנושא לתת את התייחסותם בוועדת הביקורת העירונית, ונעמוד על תיקון כלל הליקויים”.
מעיריית נשר לא נמסרה תגובה.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>