27.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

משפחה

הבעל יצא לרילוקיישן: הביטוח הלאומי מסרב לשלם קצבת זקנה לבת 62

שילמה מעל ל-30 שנה ביטוח לאומי. ב”כ עו”ד יוסף עזרא: “בית הדין הארצי קבע, כי על המוסד לביטוח לאומי לבחון האם מרכז חייו של התובע בישראל”

מאת: זליג אהרונוביץ , 12 ביולי 2017

המוסד לביטוח לאומי מסרב לשלם לאישה מהאזור, בת 62, קצבת זקנה. וזאת, למרות ששילמה דמי ביטוח לאומי משך יותר מ-30 שנה. כך עולה מתביעה שהגישה מ’, לבית הדין האזורי לעבודה, באמצעות עו”ד יוסף עזרא.

עו"ד יוסף עזרא צילום: ארכיון "כוכב"

מכתב התביעה עולה, כי מ’ התגוררה עד יוני 2012 בארץ, עבדה ושילמה דמי ביטוח לאומי בדרך של ניכוי בתלוש השכר ע”י מעסיקה. לאחר שהגיעה לגיל 57 ולאחר ששילמה את דמי הביטוח הלאומי במשך יותר מ-30 שנה, עברה להתגורר חלקית בחו”ל לצד בעלה, שיצא לרילוקיישן בארה”ב, במסגרת עבודתו באלביט, אך המשיכה לשלם את הביטוח הלאומי בהוראת קבע עד לחודש מרץ השנה.
בחודש פברואר השנה, חודש לאחר הגיעה לגיל 62, גיל פרישה, הגישה תביעה לקצבת זקנה. הביטוח הלאומי הודיע לה כי תביעתה לקצבת זקנה נדחתה לפי סעיפים 240 ו- 244 לחוק הביטוח הלאומי, ונאמר לה כי: “אינך תושבת ולא היית תושבת ישראל, בהגיעך לגיל זקנה”.
עו”ד יוסף עזרא, ב”כ של התובעת, סיפר לעיתון “כוכב” כי מ’ ערערה וערעורה נדחה אף הוא. לדבריו, המוסד לביטוח לאומי הגדיל לעשות, כאשר בחודש שעבר השיב לה, בחוסר תום לב, את דמי הביטוח אותם גבה במשך כל השנים מאז עברה להתגורר בחו”ל, בסך הכל סך של כ-9,000 שקלים. למעשה, בכך ביקש למעשה לבטל את זכאותה של התובעת להיחשב מבוטחת וזכאית לקצבת זקנה. לדברי עו”ד עזרא, היה על המוסד לביטוח לאומי לערוך למ’ שימוע וליתן לה זכות הטיעון, כדי לשכנע את המוסד לביטוח לאומי, כי היא זכאית לקצבה, אלא שעל אף שבית הדין נזף במוסד לביטוח לאומי במספר רב של מקרים ופסיקות, בהן אף פסיקות של בית הדין הארצי, מתעלם המוסד לביטוח לאומי מהוראות החוק והפסיקה, ולא נותן לתובעים זכות טיעון, כך גם במקרה של מ’.
עו”ד עזרא טוען בכתב התביעה, כי מרכז חייה הרוחניים והכלכליים של מ’ הוא בישראל: יש לה דירה בישראל, חשבון בנק, חסכונות בקופות פנסיה וגמל, היא שרתה בצבא והיא רואה בשהייתה בחו”ל זמנית בלבד, שהות שנכפית עליה בשל עבודתו של בעלה, ואלמלא הייתה מצטרפת לבעלה, הייתה המסגרת המשפחתית מתפרקת. כמו כן, בעלה ובנותיה שרתו בצבא, בתה הבכורה ונכדיה חיים בישראל והיא מבקרת בישראל מדיי חודשיים שלושה באופן קבוע. לדבריו של עו”ד עזרא, בית הדין הארצי קבע כי על המוסד לביטוח לאומי לבחון האם מרכז חייו של התובע בישראל, ולא לבחון מבחן צר של מקום מגוריו של התובע. אולם בפועל, המוסד לביטוח לאומי מתעלם מכך.
מ’ מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה לחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלם לה קצבת זקנה, החל מחודש ינואר השנה, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הזכאות, עד לתשלום בפועל ובצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

עוד כתבות בתחום משפחה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>