26.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

הוועדה לתכנון ובניה: המליצה למחוזית להפקיד את תוכנית המתאר החדשה

ראש מועצת קרית טבעון, דוד אריאלי: “אני גאה על התכנית שעליה עמלנו זמן רב, תוך שיתוף אינטנסיבי של הציבור. ליבת התכנית היא השמירה על ישוב ירוק וכפרי”

מאת: אדי גל , 26 בינואר 2017

בדיון שנערך בשבוע שעבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון, המליצה הוועדה בפני הוועדה המחוזית, להפקיד את תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון.

צילום: ארכיון "כוכב"

כפי שפורסם בעיתון “כוכב”, תהליך התכנון החל לפני שנה וחצי, במהלכו בוצע ניתוח מעמיק של הרקע ההיסטורי והמצב הקיים, נבחנו העקרונות וראיית החזון לישוב, גובשו מספר חלופות אשר מהן נבחרה חלופה סופית. בכל שלב תכנוני נבחנו נושאי המגורים, התחבורה, הכלכלה, התעסוקה, הנוף החינוך והפנאי. לכל שלב בתכנון התלווה הליך מסודר של שיתוף ציבור, הן במפגשים לכלל הציבור, מפגשים ממוקדים וסקרים אינטרנטיים.
יצוין כי, תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון מכוונת את המשך צמיחת קרית טבעון כיישוב בעל צביון קהילתי ייחודי, המספק סביבת מגורים איכותית, לצד מרחב ציבורי המותאם למנעד רחב של גילאים.
התוכנית מגדירה מחדש את האיכויות הפיזיות הייחודיות לישוב, אשר יש לשמר. במקביל, מאפשרת רענון, חידוש והתאמה לצרכים של התקופה וליצירת תנאים מיטביים ל”מחזור חיים” מאוזן בכל חלקי היישוב.
בתכנית מוגדרים תהליכים תכנוניים, אשר יאפשרו את חיזוק הבסיס הכלכלי והתעסוקה המקומי, וממקדת את הראייה על מספר מתחמים בהם תקודמנה תכניות מפורטות.
התוכנית הכוללנית החדשה, מכוונת את תהליכיה לשנת היעד 2040, כאשר מבחינת הבינוי, מרבית תוספות הבניה ויחידות הדיור צפויות להיות במנגנוני עיבוי, במסגרת המרקם הבנוי הקיים: יחידות משנה להשכרה במבנים צמודי קרקע, התחדשות עירונית במתחמי שיכונים והעלאת הצפיפות בחלקיה התלולים של שכונת קרית חרושת.
התוכנית צפויה להתפרסם להפקדה על ידי הוועדה המחוזית, לעיון והערות הציבור, אשר לאחריו יתקיים דיון לקראת אישורה.
ראש המועצה, דוד אריאלי: “אני גאה על התכנית שעליה עמלנו זמן רב, תוך שיתוף אינטנסיבי של הציבור. ליבת התכנית היא השמירה על קרית טבעון כישוב ירוק כפרי ובעל רמת שירותים אופטימאלית, תוך דגש על קהילתיות”.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>