25.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

משפחה

הישג לעו”ד הר ציון: הבעל סירב להכיר בזכות של האשה, ביהמ”ש פסק אחרת

בית המשפט קבע כי האשה זכאית לקבלת 30% מדירה, אשר נרכשה ע”י הבעל מספר שנים טרם נישואי הצדדים. עו”ד מאיה הר ציון: “אין ספק שמדובר בהישג משפטי לא מבוטל”

מאת: אדי גל , 22 ביוני 2016

בני זוג מהאזור אשר נישאו זה לזו בשנת 2000, שניהלו משפט גירושין במשך 3 שנים, לאור העובדה כי הבעל לא הסכים לחלק ביניהם את הנכס הרשום על שמו, קיבלו פסק דין מבית המשפט, לטובת האישה שתקבל סכום לא מבוטל.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע כי, בשנת 1996, עוד טרם היכרותם של הצדדים, סיים הבעל את בניית הבית אשר נרשם על שמו. לאחר הנישואין עברו הצדדים להתגורר בבית אשר היה נקי ממשכנתא, ובמהלך השנים גידלו הצדדים בבית זה את שני ילדיהם, ואף המשיכו והשקיעו בהשבחת הבית. הם הקימו גינה, התקינו מטבח, חיפו את הבית, התקינו רעפים וכו’. בשנת 2013 הגישה האשה תביעות לבית המשפט לענייני משפחה, באמצעות עוה”ד מאיה הר ציון, ובתוך כך, הגישה תביעה הצהרתית ובה עתרה להצהיר, כי הינה זכאית לזכויות בבית הבעל, הגם שבנייתו הושלמה עוד טרם נישואי הצדדים.
הבעל כמובן סירב להכיר בזכותה של האשה בבית זה. הוא טען כי מדובר בבית שבנייתו הסתיימה טרם נישואי הצדדים, שהבית היה מוכן למגורים בעת נישואיהם, נקי ממשכנתא ונרשם על שמו מבלי שהייתה כוונת שיתוף בין הצדדים לגבי הזכויות בו.
לאחר דיונים ארוכים וממושכים שנשמעו משך 3 שנים תמימות, במהלכם אף התחלפו השופטים בתיק, ולאחר גמר שמיעת הוכחות הצדדים ונוכח סתירות קשות שעלו בגרסת הבעל, לאחר שנחקר ע”י עו”ד הר ציון, הסכימו הצדדים לקבל את הצעת בית המשפט, לפיה הבעל ישלם לאשה סכום המגלם בתוכו 30% משווי הבית. וזאת, מעבר למחצית הזכויות האחרות להן זכאית האשה מהבעל.
עוה”ד הר ציון: “אין ספק שמדובר בהישג משפטי לא מבוטל. חוק יחסי ממון, אשר קובע כי נכסים אשר נצברו לפני הנישואין, אינם ברי איזון. אלא שעם השנים חלה תמורה בפסיקת בתי המשפט, ובראשם בית המשפט העליון, אשר מצאו לנכון לאזן אף נכסים שהושגו לפני הנישואין, זאת בתנאים מסוימים. במקרה זה, הגם שהבית היה נקי ממשכנתא וחרף העובדה כי הצדדים ניהלו חשבונות בנק נפרדים, מצא לנכון בית המשפט, כי בין הצדדים התקיים שיתוף, זאת בנוסף להשקעות מסוימות שהשקיעו הצדדים בבית מכספים משותפים, שמכוחם זכאית האשה לזכויות ממשיות בבית ולא רק להשבת ההשקעה וההשבחה”.

עוד כתבות בתחום משפחה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>