27.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

דעות

המאבק נגד הקמת שדה תעופה עולה מדרגה

מאת: יהודה פינסקר-עמותת המאבק נגד שדות התעופה בעמק , 22 במרץ 2018

צילום: מערכת "כוכב"

העמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל עולה מדרגה במאבק נגד התוכנית להקים שדה תעופה בין לאומי בעמק יזרעאל. העמותה פנתה למועצה הארצית באמצעות משרד עו”ד בכר פישר בדרישה לפסול את דו”ח החלופות שאושר במועצה הארצית. בחודש נובמבר 2017 הועברה למועצה הארצית לתכנון ובנייה המלצת הועדה (ועדת שפרן) שבחנה את החלופות למיקומו של שדה התעופה הבינלאומי, המלצת הועדה הייתה לקבל החלטה על הקמת שדה התעופה החדש באזור רמת דוד.

שלט ההפגנה צילום: מערכת "כוכב"

כזכור לאור המאבק הנחוש של עמותת התושבים בסיוע תושבי העמק וכן בשיתוף הרשויות המקומיות, התקבלה החלטה במועצה הארצית להכין במקביל תוכנית מפורטת לשתי חלופות: רמת דוד ונבטים ובהמשך ותוך כשנה תתקבל החלטה סופית.
אמנם ההחלטה הזו נותנת אויר במידה מסוימת להמשך המאבק ודחייה במועד קבלת ההחלטה הסופית, אבל בתקופה הזו חובה עלינו לנקוט בנחישות ומקצועיות בכל הצעדים האפשריים ובהם: גיוס חוות דעת מומחים בנושאי: בריאות, סביבה, כלכלה, חינוך, ציונות, איכות חיים, חברה וביטחון, טיפול וליווי משפטי, גיוס יח”צ ולובינג.
ההליכים אותם מקיימים ראשי הרשויות במסגרת פעילותם איטיים, ונראה כי קבלת ההחלטות מגיעה ממקום של תגובה ולא יוזמה, מה שעלול לפגוע בסיכויי הצלחת המאבק.
לכן, מטה המאבק הכין עד היום באמצעות אנשי מקצוע ובהתנדבות חוות דעת מגובות באסמכתאות ומחקרים בנושאים הבאים:
1) חינוך. השפעות הרעש על יכולת הריכוז של ילדים המתגוררים בקרבת שדות תעופה.
2) בריאות. השפעות רעש על בריאות האוכלוסייה.
3 השלכות אקולוגיות וסביבתיות. חוות דעת אלו הועברו לגורמים ולשרים הרלוונטיים.מטה המאבק יצר קשר עם קציני צבא בכירים במיל’ ובהם בכירי חיל האויר המוכנים לשתף פעולה, מחזקים ומאמינים במטרות המאבק.
את כל החומר המקצועי ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה “נגד שדות תעופה בעמק יזרעאל” www.noairport.org.il ובדף הפיסבוק.
בקרוב יכינו אנשי מקצוע חוות דעת בנושאים הבאים: כלכלה, ביטחון וחוות דעת בנושאי ההשפעה על הייצור החקלאי. בחלק מחוות הדעת האלו יהיה צורך במימון כספי גדול לתשלום לאנשי המקצוע.
העמותה יצרה קשר עם משרד עו”ד פישר בכר. לאחר למידה והתייעצות עם אנשי מקצוע יצא מכתב למועצה הארצית לתכנון ובניה בו מוצגים נתונים מקצועיים הפוסלים את תהליך בחינת החלופות מן היסוד וכן דרישה לקיים הליך חוזר ותקין בהתאם לנדרש בהליך בחינת חלופות לפרויקט בסדר גודל כזה.
מכתב עו”ד מפורט ומתפרס על פני 208 סעיפים וטיעונים המגובים באסמכתאות.
בין הטיעונים במכתב: חריגה מסמכות, העדר התייחסות לדברי חקיקה, העדר התייחסות לפרמטרים על פי תקינה ואמנות בין לאומיות, מסקנות הדו”ח והמלצותיו אינן מבוססות על תשתית עובדתית מספקת וסבירה, בבדיקת החלופות לא נבחנו כלל הפרמטרים הרלוונטיים, לא הובאו בחשבון כלל הנתונים הרלוונטיים ולעיתים אף הוצגו נתונים שגויים, פגיעה בזכויות חוקתיות של תושבי עמק יזרעאל, ניתוח הסיכונים הבטיחותיים שגוי, שיתוף ציבור, הדו”ח אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תמ”א 15, התוכנית נוגדת תוכנית מתאר אחרות, חישוב רעש מטוסים שגוי ועוד.
במכתב המפורט לועדה הארצית נטען בנוסף כי “בנסיבות אלה, הדו”ח ומסקנותיו אינם עומדים במבחן הסבירות החל על כל החלטה ומעשה מנהלי. לא זו בלבד, הפגמים שנפלו בדו”ח לא אפשרו למועצה הארצית הנכבדה שהתבססה על הדו”ח, לקבל החלטה מושכלת ומיודעת”. עוד מתבקשת במכתב המועצה הארצית להורות על קיום דיון מחדש יחד עם כל הצוותים המקצועיים, “עריכת סקר אתרים חלופיים חדש אשר הפעם יתבסס על כלל העובדות והנתונים הרלוונטיים” וכן על קיום הליך תקני של שמיעת הציבור.
הצלחת ההליך שמובילה העמותה תגרום לכך שהליך בחינת החלופות יפתח מחדש.

עוד כתבות בתחום דעות

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>