15.10.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

כספים

המועצה לצרכנות: נגד גביה אגרסיבית

החוק ישים קץ לשיטת “מצליח” אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים, ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב ע”י הימנעות מלספק להם אסמכתאות.

מאת: זיו כהן , 31 במאי 2016

אושר החוק למניעת גביה אגרסיבית לקריאה שניה ושלישית, תיקון לחוק אותו יזמה המועצה לצרכנות. עו”ד אהוד פלג, מנכ”ל המועצה לצרכנות, אומר כי ועדת הכלכלה אישרה חוק צרכני חשוב, אשר יעגן בחקיקה את זכותו של צרכן להתגונן בצורה ראויה מפני חוב שגוי או בדוי.

צילום: ארכיון "כוכב"

“החוק ישים קץ לשיטת “מצליח” אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים, ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב ע”י הימנעות מלספק להם אסמכתאות. החוק שם מחסום בפני הגישה הנפסדת של הסתרת וגם ירשת”.
לעיתון “כוכב” נמסר כי, המועצה מודה לחברי הכנסת שהובילו את החוק בכנסת הנוכחית, ביניהם: ח”כ יואל חסון, ח”כ אורי מקלב וח”כ בועז טופורובסקי, אשר הגיש את הצעת החוק בכנסת הקודמת. כמו כן, ליו”ר ועדת הכלכלה, ח”כ איתן כבל”. יצוין כי, הצעת החוק נועדה להסדיר את אופן משלוח הדרישות לתשלום החוב. לפי המוצע, לפני כל נקיטת הליך גבייה, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים, העוסק יהיה חייב לשלוח לצרכן מכתב ובו יופיעו שם העוסק, פירוט החוב ואופן חישובו, והוכחה לקיומה של עסקה בין העוסק לצרכן.
מדובר במהלך אשר מסדיר את הליך הגבייה של כל חוב שהוא, שכן צרכנים נדרשים לשלם ואינם יודעים או אינם זוכרים בכלל את דבר קיומה של העסקה ואינם יכולים להתגונן נגדה כדין. כתוצאה מכך, נגרמות להם הוצאות ניכרות בגין צורך בייעוץ או בשירות משפטי. מתן המידע יעלה את הסיכוי שלא ייגבה חוב לא מדויק, או לא נכון, וימנע עשיית רווח מופרז של עורכי דין על חשבון הלקוחות, כאשר הדבר אינו באמת נדרש.

לכל הכתבות בקטגוריית כללי >>>