18.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז מגידו

המרחב הביוספרי: תכנית מתאר יצאה לדרך, כחלק מפיילוט למועצות אזוריות

ראש המוא”ז מגידו ברך את נציגי מנהל התכנון והודה על זכיית המועצה בפיילוט. איציק חולבסקי הדגיש את חשיבות התכנית לקידום החזון והתכניות האסטרטגיות של המועצה

מאת: אדי גל , 3 באוגוסט 2016

פגישת התנעה חגיגית, לרגל תחילת הכנתה של תוכנית מתאר כוללנית למרחב המועצה האזורית מגידו, התקיימה בשבוע שעבר.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי במפגש השתתפו נציגי מנהל התכנון וצוות תכנון רחב, בראשות אהוד יוסטמן ממינהל התכנון, מהנדס המחוז הנכנס, יהונתן כהן-ליטאנט, מהנדסת הוועדה המרחבית, עפרי דגני, נציג משרד השיכון, ירון קמחי, ומתכננת המועצות האזוריות, מילכה כרמל.

ראש המועצה איציק חולבסקי צילום: ארכיון "כוכב"

כמו כן, נציגי המועצה: ראש המועצה איציק חולבסקי, מנכ”ל המועצה אברהם אזולאי, מתאמת המרחב הביוספרי הגר ראובני ומנכ”ל החכ”ל אייל רום.
יצוין כי, המועצה זכתה להוות פיילוט בהכנת תכנית מתאר כזו למועצה אזורית, ביחד עם המועצה האזורית מרחבים, במימון מלא של מנהל התכנון.
ראש המועצה בירך בישיבה את נציגי מנהל התכנון והודה על זכיית המועצה בפיילוט. חולבסקי הדגיש את חשיבות התכנית לקידום החזון והתכניות האסטרטגיות של המועצה בעתיד, ולפישוט תהליכי התכנון והבניה ביישובי המועצה. מהנדס המועצה, ברוך שמיר, הציג במצגת את הציפיות של המועצה מתכנית כזו, והגדיר אותה כתכנית חשובה ומשמעותית למועצה ולישובים, בכך שלאחר אישורה, תהיה בין היתר לישובים ולמועצה אפשרות לקדם תכניות מפורטות שנגזרות מהתכנית הכוללנית, דרך הוועדה המרחבית “יזרעאלים”, לאחר הסמכתה כוועדה עצמאית.
ראוי לציין כי, תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית מגידו, היא למעשה תכנית שמתווה את החזון ואת דמותה של המועצה לעתיד. התכנית תגבש את דרכי הפעולה ואת סדר העדיפויות, בשימור ובפיתוח העתידי, הנובעים מתוך חזון המרחב הביוספרי. התכנית תייצר מסגרת ותנאים תכנוניים לפיתוח המועצה, לחיזוק הקשר עם התושבים ולרווחתם, שמירה על השטחים הפתוחים ותאי השטח הערכיים בתחומה. התכנית תהווה כלי ניהול ותכנון אסטרטגי בידי המועצה, תוך עדכון והתאמה לצרכים המשתנים.

עוד כתבות בתחום מוא"ז מגידו

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>