17.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

דעות

המשבר באל על, לאן?

מאת: אהרון כפיר, לוטם תקשורת יח”צ , 23 בנובמבר 2016

אהרון כפיר צילום: מערכת "כוכב"

העיצומים שנקטו טייסי אל על והסתיימו השבוע, גרמו נזק עצום, והעתיד יוכיח איזה חלק ממנו הוא בלתי הפיך לתדמית החברה. תירוצי טייסים לאי היענותם לקריאת החברה להטיס את מטוסיה נשמעו מגוחכים, והיו עלבון השכל הישר.

צילום: האתר הרשמי של אל על

הציבור בכללו לא ירד לרזולוציות הדקות של תביעות טייסי החברה מהנהלתה. חלק ניכר מהציבור, בעיקר אותם אלה הטסים לחוץ לארץ, לא עושה הבחנה בין הנהלת החברה לטייסיה. מבחינתם, המטרה שאליה הם מפנים את זעמם היא החברה כולה.
לאל על יש שם טוב כחברת תעופה מצוינת. הסכסוך שניטש בין הטייסים להנהלה מרע את השם הזה. נוסעים שבחרו עד זה מכבר לטוס עמה, עלולים בעתיד, אם וכאשר יישנה הסכסוך, להפנות לה עורף ולהעדיף על פניה חברות זרות.
ככל שייגרעו ממנה נוסעים, יירע מצבה. על מנת להשיבם, היא תיאלץ לבנות מחדש את השם שלה ובעיקר את אמון הנוסעים שנטשו ונוטשים אותה. מבלי להציץ בשורה התחתונה של תלוש השכר של טייסי החברה, המקצועיים והמצוינים, ומבלי להיכנס לכיסם, גם הם יודו, ברגע של הגינות ויושר, כי משכורתם נאה ומכובדת. מאבק על הטבת תנאים, לרבות ואולי בעיקר תנאי שכר, הוא לגיטימי, לא אחת הוא גם מוצדק.
לתפיסתי, מבלי להטיל ספק בקיום הלימה בין המאמץ והזמן שמשקיעים הטייסים ובין התמורה שמגיעה להם בגינם, דרך השביתה האיטלקית שנקטו בה זה מכבר, אינה הדרך הראויה למאבקם. בניגוד לטענת הוועד המייצג את הטייסים, לא הנהלת החברה פגעה בנוסעים, אלא הם.
יתכבדו אפוא הטייסים וייאבקו על זכויותיהם לא על גב הנוסעים ולא על חשבונם, תואיל הנהלת החברה לשבת ולדון עמם על כל מה שמפריע ומציק להם בחדר ישיבות. אמנם קשה עדיין לאמוד את השפעת הסכסוך שהתגלע בין הנהלת החברה לטייסיה, לטווח הארוך, אבל כל סכסוך מתוקשר ורב תהודה ודאי לא מיטיב את שם החברה.
חברת אל על בכלל, וטייסיה בפרט, הרוויחו בשנים האחרונות את שמם הטוב, את המוניטין שלהם ואת יוקרתם בזכות, אך המאבק האחרון ניפץ את תדמיתם. אמנם תם בשלב זה המאבק שניטש בין הנהלת החברה לטייסיה, אך לא כך היחס לה זכו הנוסעים מצד קברניטי החברה.
לדעתי, חובה מוסרית מוטלת עליה לפצות את הנוסעים הנפגעים על מנת להשיב את אמונם בה מחדש, ולאפשר לה לשוב ולנסוק ברחבי הגלובס, אל על.

עוד כתבות בתחום דעות

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>