22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

תחבורה

הקמת שדה התעופה בעמק: יועלה לדיון בוועדת הכנסת לביקורת המדינה

ביוזמת מטה המאבק. הדיון שאמור היה להתקיים בשבוע שעבר, נדחה לחודש יוני. לטענת המטה, ההחלטה על הקמת שדה התעופה לא התקבלה בצורה מסודרת

מאת: אדי גל , 23 במרץ 2016

הוועדה לביקורת המדינה תקיים בחודש יוני דיון מעמיק בנושא התהליכים שהובילו להחלטה להקים שדה תעופה בין לאומי באזור רמת דוד, בעמק יזרעאל. וזאת, בעקבות יוזמה של מטה המאבק נגד הקמת השדה.
הדיון, אליו זומנו בין השאר, נציגים ממשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד התחבורה, מנהל התכנון, רשות שדות התעופה, רשות מקרקעי ישראל, מרכז השלטון המקומי, ראשי רשויות מהעמק וסביבתו, וראשי רשויות מהדרום, עמד להתקיים בשבוע שעבר אבל נדחה, כאמור, לחודש יוני. לעיתון “כוכב” נודע כי, על שולחנה של הוועדה מונח מזכר המפרט טיעוני מטה המאבק הציבורי.

צילום: ארכיון "כוכב"

במסמך נטען כי: “התמשכות התהליכים בנושא הקמת שדות התעופה במדינה, עלות משיכתם לאורך השנים, הזיגזוג הנשנה בקבלת ההחלטות, בביטולן, העלאת אתרים חדשות לבקרים, כאלו שלא הומלצו ע”י תהליך מסודר וארוך השנים של תמ”א 15/א’, המשקל הטוטאלי בקבלת החלטות לאומיות אסטרטגיות תשתיתיות בממשלה לעררי מערכת הביטחון לגבי אתרים מוצעים (מגידו, רמת דוד, נבטים), וביטול ההתנגדות של אותה מערכת ביטחון (לגבי אותה רמת דוד, באותו עמק), כשהנימוקים לווטו ולביטולו ושקילת הנימוקים הביטחוניים כנגד שיקולים לאומיים אחרים, אם נעשתה, אינם שקופים לציבור ולנבחריו. התוצאה של כל אלו, המביאה להתמשכות של שנים של התהליך, שבסופו בהכרח מצב משברי המוביל לקבלת החלטות בתנאי לחץ. כל אלו ראויים לבחינת ועדת הכנסת לביקורת המדינה”.
במסמך נטען עוד כי: “להחלטה על מיקום שדה תעופה בינלאומי שני במדינת ישראל יש משמעות לאומית אסטרטגית רחבה ובעלת השפעה על עתיד המדינה וקיימותה. שיקולים דמוגרפיים, כלכליים, פתוח הפריפריות, הכנת איכלוס המדינה לתחזיות הלמ”ס לעשרות שנים קדימה, שיקולי ביטחון צבאיים ואזרחיים. שיקולי תחבורה, פיזור תשתיות לאומיות, תעסוקה ואספקטים רבים נוספים. החלטות אסטרטגיות בעלות השפעה לדורות על המדינה ראוי שיטופלו בהליכים מסודרים, יבחנו ע”י ועדות מקצועיות, ועדות הכנסת ויעמדו לדיון ציבורי”.
ועדת הכנסת לביקורת תדון בבקשת מטה המאבק לקבלת חוות דעתו של מבקר המדינה, בנושא תהליכי קבלת ההחלטות שהביאו להחלטת הממשלה להקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל.

עוד כתבות בתחום תחבורה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>