21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

השופט אורנשטיין: יוצא נגד תופעת אכלוס הדירות טרם קבלת טופס 4

הדברים נאמרו במסגרת תביעה של משפחה מיקנעם, נגד היזם שאיחר במועד האכלוס של הבית בשכונת “שער הגיא”. ראש העיר, סימון אלפסי: “ דבריו של השופט חשובים מאוד”

מאת: אדי גל , 3 בפברואר 2017

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, יוצא נגד התופעה לפיה יזמים וקבלנים מאכלסים דירות טרם קבלת טופס האכלוס הרשמי (טופס 4), תוך שהם מנצלים את מצוקת הרוכשים. בדבריו בנושא הצביע השופט אורנשטיין על אי החוקיות שבדבר, ועל הסיכונים הפיזיים הממשיים שתהליך קבלת טופס 4 נועד לבדוק ולמנוע.

סימון אלפסי צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי דבריו של השופט נאמרו בדיון שהתקיים במסגרת מאבק משפטי שמנהלת משפחה בת 6 נפשות, שרכשה בית ביקנעם, בשכונה הירוקה “שער הגיא”, אולם עד עתה הבית טרם נמסר לה. וזאת, למרות שמועד המסירה שעליו הוסכם היה אפריל 2015.
יצוין כי, למרות שהעירייה לא הייתה צד בכלל בתביעה והמשפט התנהל בגין תביעת המשפחה לקבלת פיצוי מהיזם, במסגרת חוק המכר, ואילו היזם הגיש בקשה לביטול ההסכם בגין אי תשלום על השינויים שהמשפחה ביקשה לכאורה לבצע בבית, ביקש השופט אורנשטיין ממזכירות בית המשפט, להמציא את פסק הדין לראש העיר יקנעם, סימון אלפסי. וזאת, מאחר שהבית נשוא המחלוקת נרכש ביקנעם עילית.
ראש העיר, סימון אלפסי: “עיריית יקנעם אינה צד כלל וכלל במשפט. ובכל זאת, דבריו של השופט אורנשטיין חשובים מאוד, ומעידים על כך שבית המשפט מבין ומצדיק את הדאגה שלנו כרשות מקומית, לא לתת בכל מקרה טופס 4 מבלי להבטיח תנאים פיזיים נאותים ותנאי בטיחות. נכון שיש מקומות שהעיכוב בטופס 4 לא בגלל בעיה בטיחותית, וכאן ניתן לבדוק איך ניתן לסייע, אולם מחובת העירייה לבחון כל מקרה לגופו, לא להתפשר, ולשמור על האינטרסים של הדיירים, טובתם ובטיחותם”.
אלפסי ציין עוד כי: “בימים אלו, אנחנו, ביחד עם משרד הבינוי והשיכון, דואגים לעבודות שיש להשלים בשלב ב’ של בניית השכונה הירוקה, בכדי להגיע למצב שניתן יהיה לתת טופסי 4 לאחר ביצוע העבודות הפיתוח, כפי שמשרד הבינוי התחייב”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>