18.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

וזאת לתעודה: יקנעם קיבלה את פרס שר הפנים לניהול תקין לשנת 2016/17

ראש העיר סימון אלפסי, סגנו רומן פרס, ומזכיר/גזבר העירייה, יוסי מזרחי, קיבלו את הפרס משר הפנים, אריה דרעי, בטקס שהתקיים בבנייני האומה בירושלים

מאת: זליג אהרונוביץ , 13 בדצמבר 2017

בטקס מרכזי שנערך בבנייני האומה בירושלים, ביום שני השבוע, העניק שר הפנים, והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, הרב אריה מכלוף דרעי, לראש העיר יקנעם, סימון אלפסי, את פרס השר לניהול תקין ברשויות המקומיות, לשנת 2016/17.

סימון אלפסי מקבל את הפרס מהשר אריה דרעי צילום: ארכיון "כוכב"

הטקס החל בדבריו של מנכ”ל משרד הפנים, מרדכי כהן, שבירך את הרשויות הזוכות והביע הערכה רבה לראשי הרשויות, לגזברים ולעובדים, על קבלת הפרס, לאחר שעמדו בסטנדרטים גבוהים ונוקשים.
המנכ”ל אמר שבתקופת השר דרעי הגיע המשרד להישגים משמעותיים, כלפי השלטון המקומי. כמו כן, שאין היגיון שעל כל הרשויות בישראל יפקחו באותה רמה, מאחר ויש מי שצריך יותר פיקוח ויש מי שפחות, והשקעה שווה בכולן היא בזבוז אנרגיה.
יו”ר השלטון המקומי, חיים ביבס, בירך ואמר שהגזברים הם שמובילים את השלטון המקומי. הוא הוסיף שמדובר באנשים מצוינים שעושים את מלאכתם נאמנה.
שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה מכלוף דרעי, בירך ואמר שהנכס הגדול ביותר של כל רשות הוא ניהול תקין ולסיים בתקציב מאוזן. כמו כן, שקבלת הפרס לניהול תקין מותנית בעמידה בפרמטרים ברורים ונוקשים, ואין הנחות. “למשרדי יש תקציב חברתי צודק שאנו גאים בו”, אמר השר, שציין כי המדיניות אותה הוא מוביל במשרדו, היא מדיניות לצמצום פערים. כמו כן, שהם ידאגו לתת לרשויות האיתנות יותר סמכויות ויותר חופש פעולה. הוא הוסיף שבמשרדו ידאגו להעצים את השלטון המקומי, שהוא הזרוע המבצעת בכל התחומים, על מנת שהרשויות יוכלו לדאוג בצורה הטובה ביותר לאזרחים.
לאחר הדברים והברכות, חולק הפרס לראשי היישובים שזכו בו. שר הפנים העניק לאלפסי את התעודה היוקרתית ובירך אותו אישית.
פרס שר הפנים לניהול תקין לשנת 2016 ניתן לעיריית יקנעם על ניהול כספי תקין. וזאת, לאחר שנבחנה בשורה של פרמטרים, וביניהם לא יותר מ-1% גירעון שוטף מסך הכנסות הרשות, אחוז גביית ארנונה בשיעור העולה על הקבוע, כפי שנקבע על ידי משרד הפנים, הענקת הנחות ארנונה בהתאם לחוק ולנהלים, הענקת תמיכות בהתאם לנוהל תמיכות ולפרסום קריטריונים בהתאם, אי ליקויים בתחום שכר וכוח אדם, דיווח למשרד הפנים על מצבם של כל התאגידים שבאחזקת הרשות, אי חריגה במספר המשרות בפועל לעומת מספר המשרות המתוקצבות, התקשרות עם נותני שירותים כדין, ועוד. במהלך הערב חולקו גם פרסי אחריות חברתית לשמונה רשויות.
הישגה של יקנעם בקבלת הפרס נחשב למצוין, במיוחד גם בשל העובדה שכבר שנים הרשות זוכה בפרס כל שנה. בטקס בירושלים, יוצגה יקנעם ע”י ראש העיר סימון אלפסי, סגנו רומן פרס, ומזכיר/גזבר העירייה, יוסי מזרחי.
ראש העיר, סימון אלפסי: “אני שמח וגאה שיקנעם ממשיכה להצליח, ללכת מחיל אל חיל, ולקצור הישגים בכל התחומים. קבלת הפרס לניהול תקין שנה אחר שנה, מעידה על מצוינות כלכלית ושמירה על מינהל תקין וכספי הציבור בצורה הטובה ביותר. הפרס הוא אות כבוד והערכה והוקרה להנהלת העירייה ולכל העובדים הנהדרים שלנו ששותפים מלאים. אני מברך את מזכיר/גזבר העירייה על פועלו המשמעותי לשמירה על תקציב העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר, ולכל עובדות ועובדי הרשות שתורמים את חלקם על מנת שנמשיך להצטיין בכל התחומים”.
מזכיר גזבר העירייה, יוסי מזרחי: “עיריית יקנעם נכללת בנבחרת מכובדת ויוקרתית של ערים ומועצות מקומיות איכותיות. אני גאה במצוינות הרשות, ואיכות העובדים והשירות שלנו”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>