17.06.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

חבר הנהלת המתנ”ס בנשר: פנה ליו”ר בבקשה להפסיק את עבודתו של המנהל

במכתב אותו של לחגי טנדלר, כותב דוד אנקווה על וינו טרפה: “הוא אינו מסוגל לנהל גוף גדול, ואין לא את הניסיון לנהל רשת מתנ”סים בגודל כזה”

מאת: זליג אהרונוביץ , 6 בדצמבר 2017

כבר שבוע שהנהלת מתנ”ס נשר עסוקה בהאשמות הדדיות בין חברי הנהלת המתנ”ס, ליו”ר ההנהלה ומנהל המתנ”ס. הכל החל כאשר מנהל המתנ”ס זימן לשימוע עובד ותיק כדי לפטרו, ולאחרונה התגלו ליקויים בדו”ח מבקר העירייה.

דוד אנקווה צילום: ארכיון "כוכב"

במכתב ששיגר השבוע חבר הנהלת המתנ”ס, דוד אנקווה, הוא כותב: “מזה חודשים רבים המתנ”ס בנשר נמצא בסכנה של הידרדרות קשה ביותר בתחומים שהוא מטפל, והכל מתחיל ונגמר בכישלונו של מנהל מתנ”ס נשר, וינו טרפה. במיוחד בתחום העובדים. וזאת, משום שאינו מסוגל לנהל גוף גדול ואין לא את הניסיון לנהל רשת מתנ”סים בגודל כזה. אנו מבקשים ממך באופן דחוף ביותר, לזמן את הדירקטוריון ולאשר את הפסקת העסקתו של מנהל המתנ”ס”.
יו”ר ההנהלה, חגי טנדלר, כתב בתגובה: “ניתן לראות כי בדוחות המוצגים לחברי ההנהלה, מנכ”ל הרשת פועל בצורה שקופה ומקצועית. הוא נותן מענה הולם לכלל חברי ההנהלה. נוהל שימוע בארגון מתבצע בליווי מקצועי של יועץ משפטי מטעם החברה למתנ”סים. כידוע לך, חברי ההנהלה ומנכ”ל הרשת נמנעים מלזמן עובדים לשימוע, אך ישנם מספר עובדים שהתנהגותם אינה הולמת ואין באפשרותנו לאפשר זאת. מנכ”ל הרשת עושה עבודתו נאמנה לארגון ולעובדי המתנ”ס, ניתן לראות זאת בבירור בשינוי לטובה בארגון מבחינה כלכלית, מבחינת העשייה הענפה, והן מהבחינה החברתית. לפיכך, אני מצפה ודורש ממך לבצע תפקידך נאמנה כחבר דירקטוריון ברשת המתנ”סים נשר, עפ”י חובת נאמנות לתפקיד אותו אתה קיבלת על עצמך”.
לאחר קבלת מכתב זה, ענה אנקווה ליו”ר ההנהלה: “לעניין נאמנותי כחבר דירקטוריון ברשת המתנ”סים שאותו אני משרת כ- 12 שנה, עם הפסקה כשנה לערך בהתנדבות. יכולים להעיד עלי כל חברי הדירקטוריון בעבר ובהווה. מר חגי הנכבד, להזכירך, שחרגת מסמכותך להדיח אותי מתפקידי כחבר דירקטוריון. כמדומני, אנו חיים במדינה דמוקרטית ולא של דיקטטורה. המינוי שלי כחבר דירקטוריון היא החלטה של מועצת העיר ובהמלצתו של ראש העיר מר אבי בינמו. אם ברצונך להדיח אותי כחבר דירקטוריון, אבקשך לשלוח מכתב לראש העיר ולהביא לדיון במועצת העיר נשר. אם לא תעשה כן, לחילופין אני דורש את התנצלות בכתב תוך 7 ימים מיום מכתבי זה”.
גורם בכיר בעיריית נשר אמר השבוע לעיתון “כוכב” כי: בשנים האחרונות מציג המתנ”ס ביצועים עלובים. העירייה התגייסה ומימנה מעל מיליון שקלים למתנ”ס רק בכדי להקל על הגרעון ולהתחמק מאזהרת “עסק חי”. מדובר בנהלה פוליטית, שטובת הציבור לא עומדת לנגד עיניה. רק החודש נסגרו מספר חוגים והצגות הילדים כבר לא קיימות. הציבור פשוט הפסיק להאמין במתנ”ס והעיר סובלת מזה”.
יו”ר ועדת הביקורת, אדווה קאופמן, אמרה: “אכן, השבוע אני מקיימת דיון ראשון בדו”ח מבקר העירייה בנושא המתנ”ס. עקב המגבלות החלות בחוק, איני יכולה להתייחס לתוכן הדו”ח כרגע, אולם בהחלט ניכר שמבקר העירייה חשף ליקויים קשים מאוד בתפקוד המתנ”ס. לכשיאושר הדו”ח, אדאג לפרסם את ממצאיו ואת הפרוטוקולים של הועדה בהתאם”.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>