21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

חוסן רשויות מקומיות: עיריית יקנעם במקום ה-11 מבין 40 ערים קטנות

כך עולה מדירוג DUN’S100. העיר התקדמה מקום אחד לעומת דירוגה בשנה שעברה, היא מצטיינת בגביית ארנונה גבוהה ויחס טוב בין מספר התושבים למספר העסקים

מאת: אדי גל , 23 במאי 2017

העיר יקנעם דורגה במקום ה-11 מבין 40 ערים קטנות בישראל, מבחינת חוסנה הכלכלי. כך עולה מדירוג הרשויות המקומיות של DUN’S100. לעיתון “כוכב” נודע, כי הדירוג לשנת 2017 מבוסס על 5 פרמטרים, המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית. הפרמטרים הם: שיעור עודף / גרעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית ארנונה, דירוג סוציו-אקונומי, יחס תושבים לעסקים, ויחס מענקים לסך תקציב רגיל. דירוג הרשויות המקומיות כולל 74 ערים בישראל.

צילום: ארכיון "כוכב"

הפרמטר הרביעי במודל הדירוג בוחן את מספר תושבי העיר, ביחס למספר העסקים בעיר, כולל: חברות בע”מ, עוסקים מורשים, אגודות, עמותות ושותפויות. הפרמטר מעיד על רמת הפיתוח העסקי בעיר, ועל אפשרויות התעסוקה בה. יצוין כי, ככל שהיחס נמוך יותר, התוצאה טובה יותר ומעידה על מספר גבוה יותר של עסקים בעיר פר תושב.
הפרמטר האחרון, יחס מענקים לסך תקציב רגיל, בוחן אילו רשויות נזקקות למענקים ולאילו רשויות הכנסות עצמיות גבוהות מספיק. ולכן, אינן נזקקות למענקי הסיוע.
הדירוג נעשה על פי גודל הרשות: ערים גדולות עם מעל 200 אלף תושבים, ערים בינוניות עם בין 50 אלף תושבים ועד 200 אלף תושבים, וערים קטנות עם פחות מ-50 אלף תושבים. יקנעם כאמור ברשימת הערים הקטנות, ואלה הם נתוני הרשות לפי הדירוג:
עיריית יקנעם, מקום 11 ברשימת הערים הקטנות: תקציב 147 מיליון שקלים, גרעון 0.1%, ארנונה: 0.99, תושבים לעסקים 13.34, מענקים 2.39. בעיר מתגוררים כ-23 אלף איש, היא משויכת לאשכול סוציו אקונומי מספר 6. בדירוג של שנה שעברה היא הייתה במקום ה-12 מבין הערים הקטנות בארץ.
אפרת שגב, סמנכ”ל הפיתוח העסקי בדן אנד ברדסטריט ישראל, ציינה כי: “דירוג הרשויות המקומיות המעיד על חוסנה הפיננסי של העיר ואפשרויות התעסוקה לתושבים בסביבתה, מהווה שיקוף לפערים הקיימים בחברה הישראלית. ניתן לראות שערי הפריפריה וכן הערים מהמגזר החרדי והערבי ממוקמות בחלק התחתון של הדירוג, בעוד שהערים המשגשגות הן אלו הנהנות מקרבה למרכז ואיתה גם נגישות גבוהה לתשתיות, השכלה ותעסוקה, אשר מסייעים ליציבות העסקים בהן, לפיתוח העירוני ולרמת החיים של התושבים”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>