23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

דעות

חופש הדת

מאת: רו"ח/עו"ד יואל שלום , 19 ביולי 2018

צילום: מערכת "כוכב"

אפתח ואומר דברים הראויים לימים אלה, לקראת ט’ באב, יום האבל, על חורבן שני בתי המקדש אשר חרבו בעקבות שנאת חינם.
אני מקווה ומאחל שיבנו על אהבת חינם.

הכותל המערבי צילום: מערכת "כוכב"

אנו חיים בתקופה בה העם היהודי חיי במדינת ישראל שהוקמה לאחר גלות בת 2500 שנה, מדינה אשר כל אחד מאזרחיה יכול להתגאות בהישגים שהגענו אליהם מבחינת הבלתי יאומן, מדינה שבה ישנם זוכי פרסי נובל, מעצמת הי טק , כלכלה משגשגת.
כל זאת לצד נושאים רבים שעדיין ניתן לשפר. ברצוני להתייחס לסוגיית חופש הדת, שלצערי חופש זה נשלל מאתנו האזרחים ע”י המנהיגים החרדים באמצעות חומות ההפרדה בין גברים לנשים במתחם הציבורי ובעיקר בכותל המערבי. בנוסף, תפיסת עולמם: “תורתם אמונתם”, מכבידה ואף פוגעת בכלכלה הישראלית מאחר ופלח אוכלוסייה כה גדול אינו תורם לכלכלה ולביטחונה של מדינת ישראל.
הכותל המערבי שייך לכל העם היהודי, חרדים, חובשי כיפות סרוגות, מסורתיים, חילוניים, רפורמים וכל יהודי באשר הוא. בעבר התפילה וחגיגות בר המצווה שנחוגו בכותל המערבי, כולל בר המצווה שלי, היו עם הפרדה בין נשים לגברים באמצעות מעקה נמוך, שאפשר מראה ומגע עם המתפללים והחוגגים, גברים ונשים. החומות שהוקמו ע”י היהדות החרדית, אינם משקפות חלק ניכר מרצונם ותפישת עולמם של יהודים אשר חפצים להתפלל ולחגוג באופן שונה, בהתאם לתפישת עולמם ואני סבור שיש לאפשר להם זאת.
הורי, שאבות אבותיהם היו בגולה במשך למעלה מ-2500 שנים, שמרו על הדת היהודית ללא קיצוניות דתית, גם בכפרים נידחים שבהם היו מספר מועט של יהודים וגם בישיבות הידועות והמקובלות בעולם היהודי, סורא, פומבידיתא, נהרדעא ובישיבות נוספות.
התלמוד הבבלי נכתב בבל, גם האופן שבו היה על  יהודי להתנהג במקום מושבו, נקבע בבל באמצעות השו”תים. יהודים אלה לא חיו בהפרדה דיכוטומית כפי שמכתיבה היהדות החרדית היום. כמו כן מרבית היהודים עסקו בעבודה ובתורה, כפי שראה זאת גם הרמב”ם וקבע, כי מי שעושה תורה בלבד ללא עבודה ומתפרנס מהצדקה, מבזה את התורה. אני קורא למנהיגות החרדית להחזיר עטרה ליושנה, במובן של כיבוד האחר, תוך מתן זכות קיום לכל יהודי ע”פ תפיסת עולמו וחשוב לא פחות, לראות בעבודה כערך עליון, יחד עם לימוד התורה.
למען חברה יהודית אוהבת ומכבדת ולהמשך שגשוגה של מדינת ישראל. ואהבת לרעך כמוך.

עוד כתבות בתחום דעות

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>