24.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

בחירות

יונתן הירשפלד: “רמת ישי צריכה לשמור על אופי כפרי לא ניתן לצופף את החיים ולהפוך אותנו לעוד קריה”

בימים אילו מסתיימת העבודה על תכנית מתאר כוללת לרמת ישי. תכנית המתאר מרכז בתוכה מספר רב של נושאים אשר ישפיעו בצורה ישירה ועקיפה על אופיו של הישוב ויקבעו כבר היום עתידו.

מאת: ניר אהרוני , 26 ביולי 2018

תוכנית מתאר מקומית היא תוכנית מתאר ברמה של הרשות המקומית, אשר כוללת התייחסות לתיחום של שטחים, הוראות בנייה, מגבלות בנייה, מקומות לפינוי אשפה, בתי עלמין, דרכים בשטח היישוב ומאפיינים נוספים של התכנון העירוני.

יונתן הירשפלד צילום: ארכיון "כוכב"

תוכנית המתאר המקומית נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית ומתוכנית המתאר הארצית ואינה יכולה לסתור את התוכניות בדרג שמעליה.בימים אלה מתאגד לקראת סיום תוכנית המתאר הכללית של רמת ישי. תוכנית המתאר המיועד לביצוע עד שנת 2040 נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים מקצועיים בראשות האדריכל יאיר אביגדור ובפיקוח מנהל התכנון במשרד האוצר. התוכנית תקבע למעשה את השימושים, יעוד הקרקע במועצה ותשפיע ישירות על רמת החיים של תושבי המועצה.
“למרות שהתוכנית נעשתה לכאורה, בשיתוף ציבור ,עושה הרושם כי מספר נושאים אקוטיים לא מטופלים כראוי.” אמר השבוע עו”ד יונתן הירשפלד במפגש עם תושבים.
“אינני חלילה נגד התוכנית המתאר או שיתוף הציבור, אך אני שומע את הקולות סביב וסבור כי יש לטפל בבעיות עוד בטרם יתקבלו החלטות אשר ישנו את פני הישוב במהירות וללא הכר” .
אחד הנושאים עליהם מדבר הירשפלד הוא נושא אחוזי הבנייה- ברמת ישי המצב כיום מתיר כ-4 יחידות מגורים לשטח של דונם בודד, להוציא רחובות בודדים שניתנו ויצרו בכייה לדורות. מדובר בעליה חדה שתכתיב צפיפות שלא תואמת צביון כפרי. במציאות של 6 יחידות דיור לדונם, לפי המוצע, נאבד את כל “קסם הכפר”. יתרה מכך, לא ירחק היום ונראה הקמת בניני דירות בישוב. זה בטח לא מה שהתושבים רוצים. זה ממש לא מה שדרוש לרמת ישי שיהיה ישוב כפרי ועלינו לוודא שאנו לא הופכים לאחת הקריות. הישוב גדל בצורה ניכרת בעשור האחרון. בצד ההצעה לצופף בניה אין הצעה להוספת תשתית ושירותים לאזרח. לכן זו חצי תוכנית ויש לערוך בה שינויים מפליגים ובאמת להקשיב לתושבים. לא רק להגיד שמקשיבים.
“אני גדלתי ברמת ישי כאשר עוד היו כאן שדות ולכל משפחה היה בית עם גינה שכל הכיתה יכלה לשחק בה”. אמר הירשפלד לתושבים. “ברור לי שזה לא המצב היום וזה מחיר הקדמה. אבל עלינו כתושבים ובפרט כמועצה לבלום מהלך שיהפוך את רמת ישי לקרייה. אנחנו ישוב אומנם כבר לא קטן והצפיפות שבו מורגשת לכולם. מהלך של הגדלת הישוב לגובה אינו נכון לרמת ישי ולא עולה בקנה אחד עם הסיבה שרובנו רצינו לגור כאן”.
לסיום המפגש נשאל הירשפלד על ידי אחד התושבים בדבר היכולת של ראש מועצה והתושבים להשפיע על תוכנית המתאר. “תוכנית המתאר היא לא גזרת גורל”, אמר הירשפלד בתגובה לשאלה. “המועצה יכולה שלא לאשר את התכנית ולהחזיר אותה עם ‘הערות שלה למתכננים’ בכדי שאלה יתכננו מחדש”.
“בנוסף מליאת המועצה צריכה לאשר את תכנית המתאר לפני הפקדתה גם כאן למועצה יש השפעה על תכנית המתאר, קרי למועצה יש הרבה מה לעשות וחייבים לוודא שנושא תכנית המתאר יעבור את כל הבדיקות הנדרשות. תכנית המתאר תשפיע באופן ישיר על איכות החיים וצורת החיים שלנו כאן בישוב זהו אחד הנושאים החשובים ביותר שיגיעו מאת המועצה ויש להתייחס לכך בהתאם. זה תלוי בנו כתושבים ובאינטרס שאנו רוצים לקדם- אני כראש מועצה אשמור על הצביון הכפרי של הישוב בכל דרך שתעמוד לרשותי. יש לזכור שמעבר לצפיפות והגדילה של הישוב אנו חייבים שהשירות לתושב יגדל בהתאם ולא להזניח את הקיים”.

עוד כתבות בתחום בחירות

לכל הכתבות בקטגוריית בחירות >>>