19.09.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

למרות אמירתו של בינמו: חקירה פלילית תיפתח נגד כרמל אולפינים בגין הזיהום

בעקבות האירועים בספטמבר-אוקטובר 2016, המשרד להגנת הסביבה פותח בחקירה פלילית ומטיל עיצום כספי בסך 2.7 מיליון ש”ח. חבר מועצת העיר, גאורגי גרשקוביץ: “האוויר בנשר נקי”

מאת: אדי גל , 23 במאי 2017

המשרד להגנת הסביבה החליט על פתיחת חקירה פלילית וצעדים נוספים נגד מפעל כרמל אולפינים, במפרץ חיפה. וזאת, למרות אמירתו של ראש עיריית נשר, אבי בינמו, שאין ממש זיהום במפרץ חיפה, וכי יש הגזמה בדיווחים ופגיעה מיותרת בתעשייה.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי בחודשים האחרונים, בעקבות סדרת אירועים חמורה של תקלות שהתרחשה בספטמבר-אוקטובר 2016 במפעל כרמל אולפינים (כאו”ל), ביצע המשרד להגנת הסביבה שורה של פעולות, כולל קיום ישיבת שימוע ב-27 באוקטובר 2016, בטרם קבלת החלטה בנוגע להפעלת סמכויות המשרד. וזאת, בשל הפרות תנאי היתר הפליטה, כולל חשד לתפעול לא תקין של לפידי החברה ואי מסירת דיווחים. בעקבות האירועים שהתרחשו והחומר שהתקבל, המשרד להגנת הסביבה החליט על מספר צעדים: לפתוח בחקירה פלילית נגד כאו”ל ובעלי תפקידים בה, בחשד לתפעול לקוי של לפידי החברה והפרות נוספות על היתר הפליטה וההוראות האישיות. יצוין כי, במשך כמה חודשים התקיימה חקירה סמויה במסגרתה גובשו הראיות והחקירה הפכה לגלויה בחודש שעבר, עם התחלת שלב החקירות. ראוי לציין כי, הוחלט להטיל עיצום כספי בגובה 2,718,300 שקל בשל הפרת תנאים ודרישות בהיתר הפליטה, מתוקף חוק אוויר נקי. בשבועות האחרונים נעשתה גם בחינה ראשונית של טענות המפעל, בתגובה לדרישה להטיל עיצום. כמו כן, להקשיח את הדרישות בהיתר הפליטה, כך שהפעלת הלפיד תהיה יעילה יותר ותפחית את ריכוז החומרים האורגניים הנפלטים לאוויר. לעיתון “כוכב” נמסר, כי התוספת לתנאים תביא לשיפור אמצעי הניטור והבקרה על פעולת הלפיד, כך שבזמן אמת יהיה בידי המשרד מערך בקרה יותר קפדני. מהמשרד נמסר עוד כי, מתוך בחינת המסמכים שהוגשו על ידי המפעל, עולה כי הוא הפעיל את הלפיד – אמצעי בטיחות לשריפה של גזים עודפים לצורך מניעת פליטת הגזים לאוויר בצורה בלתי מבוקרת – בניגוד לתנאים, דבר שהפחית את יעילות שריפת הגזים. בשל כך, נגרמו פליטות עודפות לסביבה של מזהמים. על כן, נפתחה חקירה פלילית בהובלת המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה. החקירה הסמויה הנרחבת הפכה לגלויה בחודש שעבר, ומטבע הדברים, המשרד מנוע מלהרחיב בנקודת זמן זו על פרטי החקירה. בימים הקרובים תועבר טיוטת התנאים למפעל, ולאחר מכן תפורסם להערות הציבור, בהתאם לקבוע בחוק אוויר נקי.
חבר מועצת העיר, גאורגי גרשקוביץ, מסר בתגובה כי: “האוויר בנשר נקי, וזאת על פי מדידות תחנות הניטור ומשטר הרוחות. יחד עם זאת, נמשיך לפעול ולסייע לשותפינו באזור, למען שיפור איכות האוויר באזור”.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>