18.12.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

מדד החינוך בנשר: עדיין חיובי, אבל ירידה תלולה בהישגים שנמשכת שנים

בשנת 2009 עמד ציון מדלן של נשר, המתבסס על תוצאות מבחני המיצ”ב ושאלון עומק על האקלים הבית ספרי, על 83. בשנת 2015 הציון עמד על 64 בלבד

מאת: אדי גל , 16 במאי 2017

מדד מדלן להישגי תלמידי נשר עמד בשנת 2015 על 64, בדיוק כמו בשנת 2013. עם זאת, במהלך העשור האחרון חלה ירידה מתמדת במדד החינוך בנשר: בשנת 2009 הוא עמד על 83, בשנת 2011 על 75 ובשני המדדים האחרונים על 64, ירידה חדה של כמעט עשרים נקודות. יצוין כי, מדד מדלן מבוסס על ציוני המיצ”ב, בשכלול שאלון עומק לגבי האקלים הבית ספרי. המדד חושף בנוסף לציונים במקצועות הליבה, גם מקרים של אלימות, שחיקת מורים ועוד ברמה בית ספרית.

צילום: ארכיון

בנשר למדו בשנת 2015 כ- 2600 תלמידים, בעשרה בתי ספר, לפי ממוצע של 26 תלמידים בכיתה. מדד מדלן הגבוה ביותר הוא בחטיבת הביניים החדשה ברמות יצחק: 90. באותה שנה קיבלו 4% מהתלמידים בעיטה או אגרוף בחודש האחרון, 20% מהמורות דיווחו על שחיקה ו-95% מהתלמידים הרגישו שטוב להם בבית הספר. גם בית הספר גלילות עמד במדד 90. 26% מהתלמידים סיפרו שקיבלו בעיטה או אגרוף, 22% מהצוות דיווח על שחיקה, 83% מהתלמידים טענו שטוב להם. מדד בית הספר בית יהושע עמד על 73.
15% מהתלמידים דיווחו על אלימות, 43% מהצוות טען שהוא שחוק, 87% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר. בית הספר רמות יצחק קיבל מדד 60. 21% מהתלמידים חוו אלימות, 29% מהצוות שחוק, 74% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר. חטיבת הביניים השנייה ברמות יצחק קיבלה ציון מדד 60. 8% מהתלמידים חוו אלימות, 32% מהצוות שחוק, 86% מהתלמידים טענו כי טוב להם בבית הספר.
בית הספר יצחק רבין קיבל ציון מדד 57. 28% מהתלמידים חוו אלימות ו-25% מהצוות דיווח על שחיקה, 80% מהתלמידים ציינו כי טוב להם בבית הספר. בית הספר גבעון קיבל ציון מדד שלילי, 27. 15% מהתלמידים התלוננו על אלימות, 62% מהצוות דיווח על שחיקה, 79% מהתלמידים ציינו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר ישורון קיבל ציון מדד 23. 19% מהתלמידים חוו אלימות, 50% מהצוות שחוק, 63% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר. התיכון המקיף לא נבדק ולא דורג, נשר מדורגת במקום ה- 42 במדד הכללי.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>