22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

תחבורה

מוא”ז עמק חפר טוענת שיש להפחית את הניקוד לחלופת שדה התעופה

מוא”ז עמק חפר פנתה בחוות דעת משלימה לות”ל, לפיה יש להפחית את הניקוד של חלופת שדה התעופה בעמק חפר. זאת, בשל השינוי שנעשה במיקום המסלול בחלופה זו

מאת: ניר אהרוני , 8 בפברואר 2018

הות”ל בוחנת אתרים שונים להקמת שדה תעופה, ומעניקה ציונים למגוון פרמטרים בכל אתר. לטענת המועצה האזורית עמק חפר, החלופה שבסמוך למושב בית הלוי הייתה בלתי מתקבלת על הדעת מלכתחילה, אולם בעקבות השינוי שנעשה בה – היא צריכה להיות בעדיפות נמוכה עוד יותר.

צילום: אילוסטרציה

במסלול המתוכנן הנוכחי, ישנם בתים בבית הלוי הנמצאים במרחק של כ-250 מ’ בלבד מקצה מסלול ההמראה. בית הספר היסודי קדם, המאכלס כ-400 תלמידים, נמצא כעת במסלול הנחיתה וההמראה של המטוסים. מוקד משיכה לציפורים נמצא 600 מ’ דרומית מזרחית למסלול המוצע, וכן בשלב הסופי של הגישה לנחיתה או לחילופין – בשלב שלאחר ההמראה. בחוות הדעת מצוין כי “המסלול החדש ‘דורס’ חוות לולים שבהן הושקע הון רב ואשר סביר שיצטרכו להתפנות”.
המסמך אף מדגיש את חוסר ההתאמה המוחלט של תשתית שדה תעופה במיקום המוצע, לאור היותו מרחב כפרי וחקלאי פתוח ובשל הפיתוח הסביבתי הנרחב שמקדמת בו המועצה לטובת תושבי האזור והמדינה כולה.
לצד אלה, חוות הדעת חוזרת ומדגישה את ההסתייגות של המועצה האזורית עמק חפר ויועציה מעצם המתודולוגיה של תעדוף אתרים להקמת שדה תעופה, שהנה לטענת המועצה שגויה מיסודה. המועצה אף טוענת כי הליך החיפוש של אתרים חדשים למיקום שדות תעופה צריך להיעשות במסגרת תוכנית המתאר הארצית לשדות תעופה ולא במסגרת תוכנית לתשתית לאומית המקודמת בהליך מזורז.
חוות הדעת נערכה ע”י היועצים המקצועיים המלווים את המועצה בנושא – היועצת האקוסטית ד”ר אסנת ארנון, מומחה התעופה עו”ד אבנר (נרי) ירקוני וחברת אורבניקס, העוסקת בתחום התכנון והסביבה. יש לציין כי למסמך שהוגש תרמו רבות תושבים שחקרו ובדקו לעומק סוגיות מקצועיות ו”אתגרו” את צוות היועצים.

עוד כתבות בתחום תחבורה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>