21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

מועצת העיר אישרה: כ-2.5 מיליון שקל לעבודות פיתוח שונות בשכונה הוותיקה

התב”רים אושרו פה אחד במועצת העיר. 660 אלף שקלים קיבלה הרשות כמענק ממשרד הבינוי והשיכון, 340 אלף שקלים היא תשלים מתקציבה

מאת: אדי גל , 6 בספטמבר 2016

מועצת עיריית יקנעם אישרה פה אחד את המלצתו של ראש העיר, סימון אלפסי, לאישור תב”רים בסך של כ- 2.5 מיליון שקלים, עבור ביצוע שורה של עבודות פיתוח בשכונה הוותיקה, ברחובות: רותם, פעמונית, גיבורים, מרגנית ויקינטון.

סימון אלפסי צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נמסר, כי בין השאר אושר תב”ר של 400 אלף שקלים לעבודות פיתוח רחובות הרותם ופעמונית. יצוין כי, 264 אלף שלקים גייס ראש העיר כמענק ממשרד הבינוי. את שאר הכסף תשלים הרשות בעצמה. העבודות יכללו הסדרת חניות וכן עבודות בשטח ציבורי פתוח (שצ”פ) ברחוב הרותם. העבודות ברחוב הפעמונית יכללו הסדרת שביל מעבר ושיפוצו. כמו כן, אושר תב”ר בסך מיליון שקלים עבור שיקום ופיתוח רחוב הסיגלית. 660 אלף שקל קיבלה הרשות כמענק ממשרד הבינוי והשיכון. את 340 אלף שקל הנותרים היא תשלים מתקציבה. העבודות במסגרת תב”ר זה יכללו את הרחבת הכביש ברחוב, על מנת לאפשר מעבר מוסדר של רכבים.
בנוסף, אושר תב”ר בסך של כ- 1.1 מיליון שקלים עבור עבודות שיקום כבישים. חלק מתב”ר זה אושר כבר בעבר (כ-600 אלף שקלים) ועתה הרחיבה הרשות את העבודות והגדילה את תקציב הפיתוח במקום. לאור הרחבת העבודות, גייס ראש העיר ממשרד הבינוי והשיכון מענק נוסף לתב”ר זה, בסך של כ- 330 אלף שקלים, כשהרשות תוסיף מתקציבה כ- 155 אלף שקלים.
ראוי לציין כי, בסה”כ העניק משרד הבינוי והשיכון מענק לרשות על העבודות בתב”ר זה, בסכום של כ- 700 אלף שקלים. במסגרת העבודות יבוצעו עבודות של ריבוד הכבישים וקרצוף אספלט.
מעיריית יקנעם נמסר, כי אישור התב”רים והעבודות הוא פועל יוצא של פעילות הרשות לפתח ולטפח את השכונות הוותיקות ולשדרג אותן ככל שניתן. “אני שמח שמועצת העיר אישרה פה אחד את התב”רים. עיריית יקנעם ממשיכה להשקיע מיליוני שקלים בתשתיות בכל רחבי העיר, ודואגת כל הזמן לשכונות הוותיקות”, אמר ראש העיר סימון אלפסי.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>