21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

מועצת העיר: נדחו המלצות וועדת הביקורת בטענה שהן של שפירא בלבד

יו”ר הוועדה טען שההמלצות אושרו גם בידי החבר השני בוועדה, אבל זה חזר בו וטען כי שפירא שינה את הפרוטוקול. שפירא: “לא יודעים לקבל ביקורת”. העירייה: “הוא מטעה את הציבור”

מאת: אדי גל , 15 בינואר 2016

מליאת המועצה המקומית יקנעם דחתה את מסקנות וועדת הביקורת‮, ‬בנוגע לדוח משרד הפנים‮, ‬כפי שהובאו בידי יו”ר הוועדה‮, ‬רונן שפירא‮. ‬וזאת‮, ‬בטענה כי הן נוסחו על דעתו שלו בלבד‮. ‬החבר השני שהיה שותף לדיוני הוועדה‮, ‬יאיר פריימן‮, ‬מסיעת‮ “‬יקנעם הצעירה‮”, ‬טען כי שפירא שינה את נוסח הפרוטוקול‮. ‬שפירא טען כי עצם החברות של פריימן בוועדת הביקורת‮, ‬יש בה משום ניגוד עניינים‮, ‬כיוון שהוא חלק מהנהלת העיר‮. ‬יצוין כי‮, ‬לאחרונה הוגש דוח משדר הפנים שבדק את פעילות העירייה‮. ‬על פי הנוהל אמורה וועדת הביקורת לדון בדוח ולהביא המלצות לביצוע למועצת העיר‮. ‬בוועדה יש שלושה חברים‮, ‬אבל בפועל‮, ‬בישיבות השתתפו שניים בלבד‮, ‬שפירא ופריימן‮. ‬דוח משרד הפנים חשף שורה של ליקויים בתפקוד העירייה‮. ‬לדברי שפירא‮, ‬הדוח כלל ביקורת על השימוש שעשתה העירייה בכספי קרנות הפיתוח‮, ‬ביקורת על חריגות מתקציב הפיתוח‮, ‬חריגות בתב”רים‮ (‬תקציבים‮ ‬בלתי רגילים‮) ‬ועוד‮.‬

רונן שפירא צילום: ארכיון "כוכב"

לדברי יו”ר הוועדה‮, ‬הוא כינס את הוועדה שדנה בממצאים וניסחה המלצות‮. ‬לדבריו‮, ‬הוא העביר לפריימן את הפרוטוקול‮, ‬ולדבריו‮, ‬הוא ביקש לשנות פרט אחד בו‮. ‬אבל בהמשך‮, ‬סיעת הצעירים חזרה לקואליציה ופריימן הוציא מכתב ממנו עולה‮, ‬כי שפירא שינה את פרוטוקול הישיבה והוא אינו משקף מה שקרה בוועדה‮. ‬בישיבת המועצה שהתקיימה ביום רביעי‮, ‬טענו ראש העיר סימון אלפסי וחברי המועצה כי אין מדובר בהמלצות הוועדה‮, ‬אלא בהמלצותיו של שפירא בלבד‮. ‬מנגד‮, ‬תקף שפירא את אלפסי וטען שהוא אינו יודע לקבל ביקורת‮, ‬דבר שהוביל לפרישתו של חבר המועצה‮, ‬צחי דקל‮, ‬מראשות הוועדה‮. ‬

לאחר הישיבה טען שפירא כי‮: “‬ראש העיר ועיריית יקנעם מפרים באופן עקבי חוקים ונהלים‮. ‬ראש העיר מסרב לקבל ביקורת ואינו מעוניין שהתנהלות לא תקנית תיחשף לעין הציבורית‮, ‬ובשל כך פועל ללא לאות כדי לנטרל את פעילות הועדה מזה שנים‮. ‬תעיד על כך התפטרותו של חבר המועצה צחי‮ ‬דקל מתפקיד יו”ר ועדת הביקורת‮, ‬בטענה שראש העיר מזלזל בעבודת הביקורת‮. ‬לנוכח התנהלות זו‮, ‬הגשתי מכתב תלונה בנושא למשרד מבקר המדינה ולמנכ”לית משרד הפנים‮. ‬בנוסף‮, ‬ראש העיר וחברי הנהלת הקואליציה מנסים באופן מניפולטיבי ושקרי‮, ‬לטעון טענות בדבר שינוי פרוטוקולים‮, ‬וזאת‮ ‬כדי לכסות על מטרתם היחידה‮, ‬להימנע מדיון ענייני בממצאים החמורים של מבקר משרד הפנים‮”. ‬

מעיריית יקנעם נמסר בתגובה כי‮: “‬מצער מאוד שרונן שפירא טוען טענות סרק ומטעה את הציבור‮. ‬מועצת העיר לפי הוראת ראש העיר קיימה דיון מלא בדו”ח מבקר משרד הפנים‮. ‬למבקר משרד הפנים היו שתי הערות בודדות‮, ‬ואחת כבר תוקנה‮. ‬כלומר‮, ‬העירייה וראש העיר מקבלים ביקורת והערות‮, ‬ומתקנים‮. ‬על ועדת הביקורת שרונן עומד בראשה לנהל דיונים באופן מקצועי ולא פוליטי‮. ‬כל חבר ועדה זכאי להביע את עמדתו בדיונים‮. ‬על רונן ללמוד שיש לאחרים דעות שונות משלו‮. ‬עיריית יקנעם מקפידה תמיד למנות לוועדה חברי מועצה מהאופוזיציה‮, ‬למרות שניתן למנות חברים לפי ההרכב‮ ‬הסיעתי של מועצת העיר‮. ‬יאיר פריימן מונה לחבר בוועדה כשלא היה בקואליציה‮, ‬ואז שפירא לא התלונן‮. ‬יש יסוד להניח‮, ‬כי שפירא נזכר להעיר‮ ‬רק כעת‮, ‬לאחר שנתקל בקשיים לנהל את ועדת הביקורת לפי רצונו הבלעדי‮”.‬

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>