20.07.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

מחוז חיפה והעמקים: עליה של 23% במכירת דירות חדשות לעומת אשתקד

גם בתחום מלאי הדירות החדשות שעומדות למכירה נרשמה עלייה חדה של כ-50% להערכת המומחים, זה עשוי להוביל בסופו של דבר גם לירידה במחירי הדירות

מאת: אדי גל , 22 בספטמבר 2016

עליה חדה של 23% במספר הדירות החדשות שנמכרו במחוז חיפה והעמקים, ברבעון הראשון של שנת 2016: כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שבוע שעבר.

צילום: ארכיון "כוכב"

מהנתונים שהגיעו לעיתון “כוכב”, עולה כי בשלושת החודשים הראשונים של השנה נמכרו באזור 1376 דירות חדשות, לעומת 1122 דירות חדשות שנמכרו ברבעון הראשון של שנת 2015. לעומת זאת, באזור צפון, הסמוך, נרשמה ירידה של 15% במספר הדירות החדשות שנמכרו.
יצוין כי, כמות הדירות החדשות שנמכרו באזור היוותה 16% מסך כל הדירות שנמכרו באותו רבעון בישראל. זו עלייה משמעותית לעומת העבר, כאשר בשנים קודמות הדירות שנמכרו באזור היוו לרוב פחות מ-10% מכלל הדירות שנמכרו בארץ.
הנתונים החדשים פורסמו במסגרת “סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות” שנועד להציג תמונת מצב עדכנית של שוק הדירות החדשות, ובכך לספק מידע שיסייע בקבלת החלטות בתהליך התכנון של מדיניות הבינוי בישראל.
יצוין כי, הסקר מציג אומדנים שוטפים של הכמות המבוקשת של דירות חדשות, המורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה, שהחלה בנייתן במשך תקופה מסוימת של מלאי הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף התקופה.
גם בכמות המבוקשת של הדירות, שכוללת את הדירות החדשות שנמכרו, כמו גם דירות חדשות שנבנו שלא לצורכי מכירה: השכרה, קבוצות רכישה, בנייה עצמית ועוד, נרשמה עלייה ברבעון הראשון של 2016, אבל מתונה יותר: במחוז חיפה והקריות עמדה כמות הדירות המבוקשת על 1668 דירות, לעומת 1589 ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 5%. במחוז הצפון נרשמה ירידה והכמות המבוקשת של הדירות הייתה בסוף הרבעון 2091, לעומת 2230 בסוף הרבעון הראשון של 2015, ירידה של 6%.
ראוי לציין כי, הדוח של הלשכה המרכזית חושף עוד נתון חיובי בנוגע לשוק הדירות בחיפה והעמקים, והוא מלאי הדירות שעומדות למכירה בסוף רבעון. גם בתחום זה נרשמה עלייה משמעותית, כאשר השנה היה מלאי של 4161 דירות בסוף הרבעון, לעומת 2777 בסוף הרבעון הראשון של שנת 2015, עלייה של מעל 50%.
למרות שהגידול בהיצע אמור להוביל לירידה במחירים, הרי שעל פי הנתונים שפורסמו בחודש שעבר, גם גידול זה לא הביא לירידה במחירים שהמשיכו לעלות. עם זאת, לאור תוכניות הבנייה הנרחבות העומדות על הפרק באזור, מומחים בתחום הנדל”ן מעריכים, כי בסופו של דבר, הדבר יביא גם ליציבות במחירים ואולי אף לירידה מסוימת.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>