18.12.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

מי מאיים על היועמ”ש? עו”ד אלכסנדר טנדלר טען בבית המשפט כי הוא מאוים

במהלך דיון שהתקיים במחוזי, אמרה השופטת ריבי למלשטריך לטר: “הכעסים והאיומים נשמעים חמורים ולא תקינים”. עו”ד טנדלר: “התפקיד מחייב הגנה בפני איומים למיניהם”

מאת: זליג אהרונוביץ , 8 בנובמבר 2017

בשבוע שעבר התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופטת ריבי למלשטריך לטר, בעתירתם של 8 חברי מועצת העיר נגד ראש עיריית נשר והממונה על המחוז במשרד הפנים, בדרישה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושאים שונים שהגישו חברי המועצה, כפי שפורסם בעיתון “כוכב”.

עו"ד אלכסנדר טנדלר צילום: ארכיון "כוכב"

במהלך הדיון, כשהתבקשה תגובתו של יועמ”ש עיריית נשר, עו”ד אלכסנדר טנדלר טען, כי הוא נמצא “בניגוד עניינים”. לאחר שהתבקש על ידי השופטת להסביר באיזה סוג של ניגוד עניינים הוא נמצא, אמר עו”ד טנדלר: “הציפיה של גורמים כאלה ואחרים לקבל חוות דעת מוזמנת, וזאת הנקודה. אם אתה לא נותן את חוות הדעת המוזמנת, אז כועסים עליך וזה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות ומכתבים שאני מפרש אותם כאיומים”.
עו”ד טנדלר הוסיף עוד כי: “התפקיד מחייב הגנה בפני איומים למיניהם, ואין שום מחויבות פרט לחיוב על פי חוק. לתת חוות דעת מוזמנות, כדי לרצות את רצונו של מישהו תחת איומים, שכביכול אם לא אז, הוא יכעס ויפעל נגדך”.
בפסק הדין הסופי שניתן, התייחסה השופטת בצעד בלתי רגיל לדבריו של היועמ”ש: “נושא ‘ניגוד העניינים’ עולה רק בהתייחס לחוות דעת שהוא אמור ליתן לפי פניית חבר מועצת הרשות. אין הנושא של ניגוד העניינים עולה בהתייחס לפניית ראש הרשות אליו. אלא שסירוב היועמ”ש לספק חוות דעת מקצועית מוזמנת, נתקל לדבריו בכעסים, במכתבים שאותם הוא מפרש כאיומים, ובחשש לפעילות כנגדו. לעניין ‘הכעסים והאיומים’ על היועמ”ש המשפטי, במקרה של אי מתן חוות דעת ‘מוזמנת’ נשמע חמור, לא תקין בלשון המעטה, וראוי שייבדק לעומקו על ידי מבקר הפנים של עירית נשר, ועל ידי הממונה על המחוז”.
יצוין כי, אין זו הפעם הראשונה בה מלין יועמ”ש עיריית נשר, כי הוא נמצא תחת איומים. במרץ 2016 חשף עו”ד טנדלר כי ראש עיריית נשר, אבי בינמו, ניסה להכשיר תשלום שכר טרחה לעו”ד רון ברנט, כביכול באמצעות חוות דעת משפטית שלו. במכתבו כותב יועמ”ש עיריית נשר: “מכתבך (מכתבך של ראש העיר) שבנדון מיועד להכשיר תשלום שכ”ט לעו”ד רון ברנט. מכתבך שבנדון שגוי ובלתי חוקי באופן מובהק. הריני להודיעך, כי אני מבטל מכל וכל את הסכמתי מה- 29/3/16, הגם שהסכמתי היתה חלקית ומסויגת”.
כמו כן, ממכתבם של חברי מועצת עיריית נשר למנכ”ל משרד הפנים, עולה כי ביום 13.3.16 הגיע ראש עיריית נשר בשעה 23:00 לביתו של יועמ”ש העירייה, בנהריה, ללא התראה מוקדמת. בתחילה סירב היועמ”ש לפתוח את הדלת בשעה כה מאוחרת, אך לאחר שראש העיר הפציר בו, הוא הכניס אותו לביתו. לדבריו, ראש העיר הכריח אותו לחתום על מסמך המאשר את העסקתו של עו”ד גולדהמר בעת”מ 30902-04-16 בניגוד להחלטת מועצת העיר נשר.
ביום 21.4.16 כתב היועמ”ש לראש העיר: “מתגלים כאן מעשים בלתי ראויים בלשון המעטה, בלתי חוקיים וניגוד עניינים חמורים בין חברי מועצת העיר וכן פעולות המצויות בסתירה מוחלטת להחלטות מועצת העיר”.
מעיריית נשר נמסר בתגובה כי: “לבקשת חמשת חברי מועצת העיר: דן תיכון, רועי לוי, ישי אבגי, אדווה קאופמן וזאב שפיגלר, תתקיים בשבוע הבא ישיבת מועצה שתעסוק בשאלת תפקודו של היועץ המשפטי לעירייה. הישיבה תתקיים בדלתיים סגורות בהתאם לפקודת העיריות, וזאת על פי בקשתם של אותם חברי מועצה”.
עוזר ראש העיר, אמין צ’ייקובסקי, הוסיף כי: “ידוע שראש העיר מכבד ותומך ביועץ המשפטי של עיריית נשר, מגן על מעמדו ומכבד את החלטותיו וחוות דעתו המקצועיות. דווקא אלה שמלינים הם אלה שהגישו את הבקשה לדון בהמשך תפקודו של היועץ המשפטי לעירייה”.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>