29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

חינוך

מכללת אורנים מציגה: מספר שיא של סטודנטים מתנדבים לעשייה חברתית

בשבוע שעבר התקיים אירוע ההוקרה לכבודם. העשייה שהגיעה במצטבר ליותר מ-10,000 שעות מעורבות, התבססה על סדרה של מלגות, לאחר תהליכי מיון

מאת: זליג אהרונוביץ , 27 בדצמבר 2017

במכללת אורנים נערך אירוע הוקרה למתנדבים, בו הודתה הנהלת המכללה לסטודנטים שהתנדבו בשנת תשע”ז, וברכה בדרך צלחה את הסטודנטים המתנדבים בתשע”ח.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי באירוע התקיים פאנל של סטודנטים שסיפרו על חוויותיהם מההתנדבות ועל התהליך שעברו.
יצוין כי, 170 סטודנטיות וסטודנטים היו פעילים ומעורבים בשנה האחרונה בקהילות, במוסדות חינוך ובארגונים חברתיים, כחלק מפעולת משרד הדיקנט למען מעורבות חברתית וחינוכית.

צילום: יח"צ

מגוון הפרויקטים היה רב ונוצר מתוך שיתופי פעולה שנבנו בתוך אורנים ומחוץ לה. מדובר בסטודנטים שהוכשרו להגיש תכניות ברדיו אורנים, יחד עם נפגעי נפש הנעזרים בעמותת אנוש, בסטודנטים שהובילו סיורים לימודיים עם ילדים בבתי ספר יסודיים בשפרעם, בסטודנטים שערכו אירועי חג בשכונות ובקהילות עירוניות, בסטודנטים שכתבו מסמכי מדיניות וייצגו נכים במאבקים למימוש זכויותיהם, לימדו בקבוצות קטנות בפנימיות דתיות, הפעילו חוגים למוזיקה, לאמנות, לכדורגל ולאנגלית בשכונות יהודיות וערביות.
במשרד הדיקנאט בחרו בתשומת לב את המקומות למעורבות, כך שיאפשרו לסטודנטים אתגר והתפתחות אישית ומקצועית. המוסד הקולט סטודנטים מתנדבים התבקש לתת להם הדרכה וללוות את מעורבותם מקרוב. הסטודנטים הוטמעו בקבוצות קטנות ולא כיחידים ככל שניתן, והועדפה עבודה קבוצתית או קהילתית ולא מול תלמידים יחידים.
ראוי לציין כי, כל העשייה הזו שהגיעה במצטבר ליותר מ-10,000 שעות מעורבות, התבססה על סדרה של מלגות, לאחר תהליכי מיון. לכולן היה ביקוש רב ונדרשה תשומת לב לבחירת הזוכים בהן. התהליך כלל הוצאת קול קורא, פרסום קריטריונים שקופים ובהירים, פניה אישית אל סטודנטים להגיש מועמדות, עריכת מרכזי הערכה וראיונות קבוצתיים, דיון ושיקול דעת נוסף בערעורים שהוגשו.
בנוסף, נתנה המכללה מלגות לסיוע בשכר לימוד לפי קריטריונים כלכליים. רבות מהן ניתנו לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, מתוך שאיפה שמחסור כלכלי לא יכשיל אותם בלימודיהם.

עוד כתבות בתחום חינוך

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>