22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

אקדמיה

מכללת גורדון: המעבר למועצה להשכלה גבוהה תבטיח אוטונומיה ניהולית

גורדון אירח כנס של נציגי המכללות בנושא מעבר לאחראיות ות”ת - ועדה הפועלת במסגרת המועצה להשכלה גבוהה בישראל ואחראית על חלוקת התקציב להשכלה גבוהה

מאת: אדי גל , 28 בספטמבר 2016

השבוע אירחה האקדמית גורדון נשיאים ונושאי תפקידים בכירים באקדמיה, ממכללות שונות ברחבי הארץ, במסגרת יום עיון שהתקיים במכללת גורדון, בנושא מעבר המכללות לחינוך לות”ת, שהיא ועדה הפועלת במסגרת המועצה להשכלה גבוהה בישראל ואחראית על חלוקת תקציב המדינה המוקדש להשכלה גבוהה.

צילום: אורי איילון

יצוין כי, כיום, רוב המכללות האקדמיות להוראה הן היחידות שלא נמצאות תחת אחריות ות”ת מבחינה תקציבית, אלא באחריות משרד החינוך. המעבר עומד על הפרק כבר כמעט עשור, אך רק עכשיו הוא עומד לצאת לפועל. המהלך נועד ליצור מוסדות חינוך גדולים יותר ובעלי יכולות ניהוליות מקצועיות כמקובל בות”ת. כמו כן, השוואת מעמד המכללות האקדמיות לחינוך ליתר המוסדות האקדמאיים הפועלים בישראל, באמצעות הענקת חופש אקדמי מלא, שיכלול גם את ענייניהם המנהליים והתקציביים. בכנס נכחו ראשי מכללות, אנשי סגל ואקדמיה, ביניהם: נשיא האקדמית גורדון, פרופ’ יחזקאל טלר, נשיאת מכללת בית ברל, פרופ’ תמר אריאב, נשיאת מכללת אורנים, פרופ’ יערה בר און, מנכ”ל אורנים קובי אלדר, סגן נשיא מכ’ גבעת וושינגטון, יצחק יוגב, סגן נשיא מכללת וי”צו, יואב שרף, יו”ר חבר הנאמנים האקדמית גורדון, ד”ר אהרון בר עוז, יו”ר הועד המנהל האקדמית גורדון, אליעזר ויידה, מנכ”ל מכללת אורות ישראל, ד”ר וייס שמעון, דיקן אקדמי מכללת אורות ישראל, ד”ר משה רחימי ועוד. מיכל נוימן, סמנכ”לית לעניינים אקדמיים ומזכירת מל”ג, הבהירה שעיקר המעבר לות”ת יבוא לידי ביטוי בתקצוב. היא הדגישה שמעבר המכללות לות”ת יתאפשר רק באמצעות איחוד המכללות. בכנס דובר על המשמעות בפועל של המעבר לות”ת ומה זה אומר מבחינת המכללות: פרופ’ תמר אריאב, נשיאת מכללת בית ברל, שעברה כבר לפני שנה לות”ת, דיברה על המעבר כמנוף עבור המכללה שהיא עומדת בראשה: “מאז שעברנו לות”ת, אנו אוטונומיים לנהל את תקציבנו כראות עינינו. תקציבנו בות”ת אומנם לא גדול יותר מאשר היה כשהיינו כפופים למשרד החינוך, אך בות”ת, יש לנו אוטונומיה מלאה בכל הנוגע לשימוש בתקציב. בין השאר בוטל תפקיד הפיקוח מטעם משרד החינוך, שזו הקלה עצומה”. פרופ’ יחזקאל טלר, נשיא האקדמית גורדון, שגם הוא בעד המעבר לות”ת, טען: “באקדמית גורדון אנו מתנהלים בצורה יעילה, כאילו שכבר עברנו לות”ת, הן מבחינת פיתוח התשתיות הקיימות והן מבחינת הרמה המקצועית של מרצינו. אני בטוח שיהיה שת”פ מלא של ות”ת עימנו בכלל הנושאים”.

עוד כתבות בתחום אקדמיה

לכל הכתבות בקטגוריית כללי >>>