18.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

מליאת המועצה: אושר תקציב העירייה לשנת 2016 בסך 151 מיליון שקלים

כ- 65 מיליון שקלים יושקעו בחינוך, תקציב תנועות הנוער גדל בכ- 35%. ראש העיר, סימון אלפסי: “החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות”. רונן שפירא: “תקציב גרוע ללא מנוף”

מאת: אדי גל , 8 בינואר 2016

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב מוחץ את תקציב העירייה לשנת‮ ‬2016‮ ‬שיעמוד על‮ ‬151‮ ‬מיליון שקלים‮. ‬היחיד שהצביע נגד התקציב‮, ‬היה חבר המועצה רונן שפירא‮. ‬האופוזיציונר השני‮, ‬צחי דקל‮, ‬לא נכח בישיבה‮.‬

מנתוני התקציב עולה‮, ‬שתקציב החינוך יעמוד השנה על כ‮- ‬65‮ ‬מיליון שקל‮. ‬בעוד שכ‮- ‬45‮ ‬מיליון תקבל הרשות ממשרד החינוך‮, ‬כ‮- ‬20‮ ‬מיליון שקל היא תשקיע בחינוך מהכנסותיה העצמאיות‮. ‬הסכומים הללו לא כוללים את הכספים שמקבלת הרשות מהפדרציות היהודיות באטלנטה וסנט לואיס‮, ‬אשר מושקעים בחינוך‮. ‬

יצוין כי‮, ‬תקציב תנועות הנוער יגדל השנה משמעותית ויעמוד על כ‮- ‬320‮ ‬אלף שקלים‮, ‬שזב גידול של כ‮- ‬35%‮ ‬מהשנה הקודמת‮. ‬300‮ ‬אלף שקלים מתוך‮ ‬התקציב יחולקו לתנועות הנוער‮, ‬בהתאם למספר החניכים בכל תנועה‮, ‬ו‮- ‬20‮ ‬אלף שקל הנותרים יחולקו כמלגות לבני נוער מאתגרים‮, ‬בהתאם למצבם‮ ‬הסוציו אקונומי‮. ‬תקציב הרווחה יגדל השנה אף הוא ויעמוד על כ‮- ‬15‮ ‬מיליון שקל‮, ‬מתוכם חמישה מיליון מהכנסות העירייה‮.‬

במסגרת התקציב‮, ‬ניתנו תמיכות למוסדות וארגונים בסך של‮ ‬3.8‮ ‬מיליון שקלים‮. ‬התמיכות למתנ”ס יעמדו השנה על כ‮- ‬1.670‮ ‬מיליון שקלים‮, ‬לעומת‮ ‬1.615‮ ‬מיליון בשנה החולפת‮. ‬התמיכות לספורט תחרותי יעמדו על‮ ‬800‮ ‬אלף שקלים‮, ‬לעומת‮ ‬745‮ ‬אלף שקלים בשנה הקודמת‮. ‬תמיכות לקשישים יעלו מ‭-‬350‮ ‬אלף שקלים בשנה הקודמת ל‮- ‬400‮ ‬שקלים‮. ‬

התקציב כולל גם פירעון מלוות בסך של כ‮- ‬7‮ ‬מיליון שקלים והנחות בארנונה לזכאים בסך של כ‮ ‬6.6‮ ‬מיליון שקלים‮. ‬מפירוט התקציב עולה‮, ‬שסך השכר של כל עובדי הרשות מהווה כ‮- ‬34%‮ ‬בלבד מהתקציב‮, ‬נתון נמוך ליישובים דומים בסדר גודל של יקנעם‮.‬

איך רואים אותנו מבחוץ. סימון אלפסי, ראש העיר צילום: ארכיון "כוכב"

תקציב‮ ‬2016‮ ‬מעיד על גידול בהכנסות העצמאיות של הרשות‮, ‬וצמצום התלות שלה במשרדי הממשלה‮. ‬כ‮- ‬64%‮ ‬מסך תקציב הרשות מקורם בהכנסות עצמאיות‮. ‬

ראש העיר‮, ‬סימון אלפסי‮: “‬אני מברך על אישור התקציב ברוב עצום‮. ‬המפתח להצלחה בכל תקציב הוא שמירה על האיזון‮, ‬ואני שמח שאנו כל שנה מצליחים להגדיל את התקציב‮, ‬לשמור על איזון ולקבל את פרס שרי האוצר והפנים לניהול תקין‮. ‬בתקציב שאושר‮, ‬נקבע שנמשיך להתייעל ולתת שירות מצוין לתושבים‮. ‬אני שמח במיוחד כי החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות‮, ‬על ההשקעות בחינוך‮, ‬ועל הגידול הרב בתקציב לתנועות הנוער‮. ‬בני הנוער שלנו הם העתיד של כולנו‮. ‬למרות שמשנה לשנה אנו מקבלים פחות במענקי האיזון‮, ‬התלות שלנו במשרדי הממשלה יורדת‮, ‬ואנו ממשיכים להוביל תכניות ופרויקטים בחינוך‮, ‬בתרבות‮, ‬בספורט‮, ‬ברווחה ובפנאי‮. ‬אני מברך את גזבר העירייה על הניהול הכספי המצוין‮, ‬ועל הדאגה לשמירה מרבית של כספי התושבים‮”.‬

מזכיר/גזבר העירייה‮, ‬יוסי מזרחי‮: “‬המפתח להצלחה בכל תקציב ושמירה על האיזון‮, ‬הוא שמירה על יעדי גביית הארנונה ועמידה של משרדי הממשלה‮ ‬בהקצבות שהתחייבו להעביר לרשות‮. ‬נהיה עם היד על הדופק‮, ‬ונתאים ביצוע והוצאות בהתאם לצרכי ההכנסות המשתנות‮”.‬

חבר המועצה‮, ‬רונן שפירא‮: “‬תקציב‮ ‬2016‮ ‬של עיריית יקנעם הוא תקציב גרוע ללא מעוף‮. ‬התנגדתי לתקציב מהטעם שהוא אינו טוב לעיר‮. ‬שוב תוספות‮ ‬שכר‮, ‬תוספת עובדים‮, ‬סכומים להסכמים קואליציוניים ופחות מדי לכלל התושבים‮, ‬ובעיקר‮, ‬פחות שקיפות וסעיפים שרב בהם המסתורין על הגלוי‮. ‬על פניו‮, ‬נראה מעיון שטחי בתקציב שהעירייה משקיעה בתחומי הספורט והתרבות‮, ‬בעוד למעשה‮, ‬העירייה מחביאה ממשרד הפנים ומהציבור עובדים והסכמים פוליטיים‮, ‬תחת סעיפי תרבות וספורט‮, ‬שצובעים את התקציב יפה‮, ‬בעוד למעשה‮, ‬הכסף לא הולך בהכרח לתרבות וספורט‮”.‬

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>