29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

מרכז המחקר והמידע של הכנסת קובע: יקנעם העיר המובילה והמצטיינת בתחומים רבים בין ערי הפריפריה

במסגרת יום ההוקרה לעיירות הפיתוח הכינו במרכז המחקר והמידע מסמך מפורט “מבט על ערי הפיתוח בשנים 2016-1972”

מאת: ניר אהרוני , 16 באוגוסט 2018

מפילוח הנתונים שבמסמך ומבדיקת הפרמטרים עולה שיקנעם היא העיר המובילה בישראל בין כל ערי הפיתוח בישראל בתחומים רבים. כך למשל יקנעם ניצבת במדד החברתי כלכלי באשכול 7. יקנעם היא היחידה עם מדד זה, ואחריה עם מדד 6 נמצאות הערים כרמיאל, יבנה ואילת, ומתחתן כל השאר.

שכונת "שער הגיא" צילום: ארכיון "כוכב"

מבדיקת מרכז המחקר והמידע עולה שהשכר הממוצע לשכיר בערי הפיתוח נמוך בכ- 20% מהשכר הממוצע הארצי. יחד עם זאת, במרכז המחקר מצאו שהעיר בפריפריה בה השכר הממוצע לשכיר הוא הגבוה ביותר, ובפער משמעותי אחרי העיר הבאה אחריה, היא יקנעם עם 10,779 ₪, ונתון זה אף גבוה מן הממוצע הארצי. בהמשך לנתון זה נבדקו גם מי הן הערים עם אחוז השכירים הגבוה ביותר שמשתכרים עד לשכר המינימום. מבין כל הערים, יקנעם היא העיר עם אחוז השכירים הנמוך ביותר שמשתכרים עד לשכר המינימום, והממוצע בה אף נמוך מן הממוצע הארצי.
בחינת אחוז ממוצע הזכאות לבגרות מקרב תלמידי כיתות י”ב בערי הפיתוח מעידה שיקנעם ניצבה בשנת 2016 במקום הראשון בשיעור הזכאות לבגרות אוניברסיטאית מתוך תלמידי כיתה י”ב ביישוב. בשיעור הזכאות לבגרות מתוך תלמידי כיתה י”ב ביישוב הוצבה יקנעם בשנת 2016 במקום השני עם 79.2 כשרק יבנה מקדימה אותה. ביקנעם שיעור הזכאות לבגרות בשנה זו היה גבוה מהממוצע הארצי.
ביקנעם על פי הדו”ח, שיעור בעלי ההשכלה הגבוהה גבוה במיוחד, ואף גבוה מן השיעור הארצי הממוצע. בנתון זה מקדימה יקנעם אף ערים אוניברסיטאיות כמו חיפה, באר שבע וירושלים.
בבדיקת נתוני הגיוס לצה”ל נמצא שיקנעם נמצאת בצמרת הערים הפריפריאליות עם נתוני גיוס לצה”ל גבוהים, הן לגברים (מקום 6), והן לנשים (מקום 3).
מהמסמך עולה עוד שיקנעם ניצבת במקום השני בנתוני ההכנסות מארנונה.יחס הגבייה של הרשות בשנת הבדיקה עמד על כ- 90% והוא הרבה יותר מהממוצע הארצי (73.4%), ומהמוצע של ערי הפיתוח (66.7%). לפי מנכ”ל משרד האוצר לשעבר, פרופ’ אבי בן בסט, השונות בשיעורי גביית הארנונה בין רשויות מקומיות המדורגות באותו אשכול חברתי – כלכלי היא אחד המדדים המשמעותיים לאיכות הניהולית ברשות.
מנתוני ההגירה עולה שיקנעם היא אחת הערים היחידות עם הגירה פנימית חיובית, הווה אומר יותר משפחות באו אליה מאשר עזבו אותה.
על פי מדד שינוי בהיקף האוכלוסייה יקנעם גדלה הרבה פחות מיישובים אחרים, מה שעשוי להעיד על כך שהעיר גדלה בתבונה ובהתאם ליכולות ולצרכי היישוב. נתון זה מתחזק גם באמצעות הנתון הבא ולפיו במדד התחלות הבנייה עולה ממוקמת יקנעם באמצע, כאשר התחלות הבנייה ביישוב הן פחות מהממוצע הקיים בערי הפיתוח.
המסמך שחיברו במרכז המחקר והמידע ואשר חולק לחברי הכנסת מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים. המסמך כלל בנוסף ליקנעם עוד 24 יישובים מהפריפריה וביניהם: אילת, יבנה, כרמיאל, נצרת עילית, עפולה, קרית גת ועוד.
כאן המקום לציין שעל אף היותה של יקנעם מצטיינת, אם המסמך היה מתייחס לימים אלו, הנתונים היו מצוינים אף יותר.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>