20.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

מרץ-מאי 2017: מסתמנת ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בישראל

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-12.9%, לעומת שלושת החודשים הקודמים, דצמבר - פברואר 2017

מאת: זליג אהרונוביץ , 19 ביולי 2017

בחודשים מרץ-מאי 2017 עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-9,780 יחידות, מתוכן כ-63% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב. היתרה, כ-37%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

צילום: ארכיון "כוכב"

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נרשמה בכמות המבוקשת של הדירות החדשות ירידה של כ-12.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2016-פברואר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 10.1%.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי חודש מאי הינו החודש העשירי ברציפות, בו נרשמה ירידה בנתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות.
בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות, מראה שבחודשים אוגוסט 2016 – מאי 2017 נרשמה ירידה של 3.1% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-3,700 דירות בממוצע לחודש. וזאת, בהשוואה לחודשים ינואר-יולי 2016, בה חלה עלייה של כ-1.0% בממוצע לחודש, והרמה עמדה על כ-4,150 דירות בממוצע לחודש.
בשלושת החודשים האחרונים, מרץ-מאי 2017, נמכרו כ-6,120 דירות חדשות, ירידה של 7.7% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2016-פברואר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 8.5%.
על פי נתוני המגמה, נרשמה ירידה של 2.7% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יוני 2016-מאי 2017, והוא עמד על רמה ממוצעת של כ-2,230 דירות לחודש. וזאת, לאחר עלייה של 1.0% בממוצע בחודשים ינואר-מאי 2016, ברמה ממוצעת של כ-2,550 דירות לחודש.
מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-20.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2016-פברואר 2017). לאחר ניכוי הגורמים העונתיים, מסתמנת באותה תקופה, ירידה של 12.7%.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>