29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

משפחה בת עשר נפשות: משרד השיכון מכר לה דירה, מה פסק בית המשפט?

על פי נהלים יכולים דיירי הדיור הציבורי לרכוש רק דירה אחת, אפילו אם הזכאים מתגוררים בשתי דירות. בעקבות עתירה של עמותת “ידיד”, אושר למשפחה לרכוש את שתיהן

מאת: אדי גל , 25 באפריל 2017

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את העתירה שהגישו עו”ד רחל סונגו מהמחלקה המשפטית של עמותת “ידיד”, וקבע כי ההורים ושמונת ילדיהם המתגוררים באחת מערי הפריפריה בצפון הארץ, יוכלו לרכוש את שתי הדירות הסמוכות בהן הם מתגוררים בדיור הציבורי. כמו כן, נפסקו לטובת העותרים 5,000 שקלים הוצאות.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי בני הזוג פנו למרכז הזכויות הנייד של עמותת “ידיד”, לאחר שמשרד השיכון דחה את בקשתם, לרכוש את שתי הדירות הסמוכות בהן הם מתגוררים בדיור הציבורי. וזאת, למרות שהחברה המשכנת היא שאיחדה בין הדירות, לפני למעלה מעשר שנים, לאחר שהמשפחה התרחבה ונקבע כי היא זכאית לדירה גדולה יותר.
לדברי נציגי העמותה, משרד השיכון טען כי המשפחה יכולה לרכוש רק את אחת הדירות, מאחר שלא מדובר ב”דירות מאוחדות” לפי הנוהל, שדורש “מטבח משותף”. כמו כן, כי משרד השיכון טען ש”מטבח משותף” דורש איחוד מטבחים בהתאם לנוהל והליך מורכב ומסודר. עוד טען משרד השיכון, כי המשפחה לא זכאית לרכוש שתי דירות שאינן מאוחדות, מאחר שהמשפחה לא עומדת בתנאי החלופי של 8 נפשות ומעלה, שכן שניים מילדי העותרים הם מעל גיל 21.
על החלטה זו הגישה עו”ד רחלי סונגו עתירה, במסגרתה טענה כי העותרים זכאים לרכוש את שתי הדירות, מאחר שמדובר בדירות מאוחדות, כאשר המטבח משותף. בנוסף, נטען כי העותרים עומדים בתנאי חלופי לרכישת שתי הדירות מאחר שמתגוררים בדירה 8 נפשות. עוד נטען בדיונים בבית המשפט, כי הנוהל והפרשנות של משרד השיכון מובילים לפגיעה חמורה בזכות המשפחה, לרכוש את הבית בו היא מתגוררת שנים ארוכות, והם מרוקנים מתוכן את כוונת המחוקק, לאפשר למשפחות ותיקות בדיור הציבורי, לרכוש את דירותיהן לרבות דירות מאוחדות.
בפסק הדין קבעה השופטת, יעל וילנר, כי מדובר בדירות מאוחדות, וכי פרשנות משרד השיכון לפיה רק דירות שהמטבחים שלהם אוחדו בהליך מוסדר, לא רק שאינה מעוגנת בנוהל, אלא שהיא לא מתיישבת עם הגיונם של דברים. כך, מאחר שמדובר בדירות מאוחדות, העותרים רשאים לרכוש את שתי הדירות. בנוסף, קבעה שגם אם לא מדובר בדירות מאוחדות, העותרים רשאים לרכוש את שתי הדירות, שכן הם עונים על התנאים שקבועים בנוהל שהיה במועד הגשת העתירה, לפיו, על המשפחה למנות 8 נפשות. בהקשר זה, קבעה השופטת, כי בניגוד לעמדת משרד השיכון, לצורך בחינת זכאות לרכישת שתי דירות, יש להביא בחשבון כל ילד שמתגורר בדירה ללא הגבלת גיל.
בעמותת ידידי ציינו השבוע, כי מדובר בפסק דין משמח שמצטרף לעתירה נוספת שהגשה העמותה באמצעות עו”ד נירה שלו, לפני כחצי שנה, גם היא בנושא רכישת הדירות הציבוריות, שבעקבותיה זכתה העותרת להחזר כספי של כ- 127,000 שקלים, וכן שונה הנוהל ונקבע כי לעניין הנחה מוגדלת לאנשים עם מוגבלות, ייחשבו גם ילדים של הזכאי המתגוררים עמו, ולא רק הזכאי עצמו.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>