23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

משרד החינוך: פרסם את רשימת בתיה”ס המצטיינים לשנה”ל תשע”ז

285 חטיבות עליונות נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים הגמול לזוכים. כפר הנוער “רמת הדסה” בקרית טבעון נכלל ברשימה המכובדת

מאת: זליג אהרונוביץ , 16 באוגוסט 2017

מדי שנה, משרד החינוך מתגמל עובדי הוראה בגין הישגי בית הספר. הקריטריונים להצטיינות נוסחו בהסכמה שבין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת ההסכם “עוז לתמורה”.

מורן בצר צילום: ארכיון "כוכב"

בהלימה לתמונה החינוכית, גם במסגרת התגמול הדיפרנציאלי בתי הספר נמדדים על היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית, והחישוב כולל ממדים חברתיים, ערכיים ולימודיים, בהם: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה”ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.
הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמידיהם, ביחס לשנה הקודמת ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי כפר הנוער “רמת הדסה” בקרית טבעון, שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, נכלל ברשימת המצטיינים בדרוג הגבוה ביותר (1) וכל אחד מהצוות החינוכי שלו יזכה במענק על סך 8,285 שקלים. יצוין כי, זו השנה השלישית ברציפות שהכפר נבחר כבית ספר מצטיין.
מורן בצר, מנהלת כפר הנוער הנכנסת: “כפר הנוער רמת הדסה סאלד גאה על הבחירה וההכרה בו, זו השנה השלישית ברציפות, כבעל הישגים לימודיים וערכיים. הכפר מוביל תכניות לימוד מגוונות ומותאמות לכל תלמיד, מונע נשירה, פועל לחיזוק הערכים ולגיוס משמעותי לצה”ל, ופותח לתלמידים אופק להשתלבות מוצלחת באקדמיה ובחברה הישראלית. אין ספק כי שיתוף הפעולה הייחודי בין בית הספר, בניהולו של טל שמעון, הפנימייה בהובלתו של מאיר אבקסיס, המעטפת הטיפולית בהנהגתו של יניב שביט, וצוותי החינוך המסורים שלהם, מובילים את התלמידים להצלחה. הפרס הזה הוא של כל קהילת החינוך ברמת הדסה”.
בצר הוסיפה עוד כי: “נעשה הכל כדי לשמר את ההישגים. יחד עם זאת, נמשיך לחתור לשיפור מתמיד, לטובת כל נער ונערה שיבחרו ברמת הדסה כביתם הערכי, החינוכי והלימודי”.
ד”ר בני פישר, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, הממונה על כפרי הנוער בארץ, בירך את הזוכים ואמר: “הישגים לימודיים וערכיים אינם מושגים סותרים, אלא משלימים. מסגרות החינוך שנבחרו, ובהם כפר הנוער רמת הדסה, הם אלו שחוללו את השינוי והקידום המשמעותי ביותר בהיבטים אלו בקרב תלמידיהם. אנשי חינוך מופלאים שעשו השנה, יחד עם התלמידים וההורים, דרך ארוכה ומשמעותית, חתרו לשיפור בכל התחומים והצליחו. על כך הם ראויים להוקרה והערכה”.
ראוי לציין כי, כפר הנוער רמת הדסה קולט עולים חדשים ואוכלוסיית תלמידים הזקוקים לצמצום פערים. הכפר היטיב להתמודד עם האתגר החינוכי ולהוביל את התלמידים להישגים לימודיים, ערכיים וחברתיים. זה המקום להוקיר תודה גם לצוותי החינוך בפנימיה ברמת הדסה, וכן לצוותי החינוך בחטיבות הביניים, שהשקעתם החינוכית מניחה את המסד להישגים המרשימים בחטיבות העליונות שנבחרו כמצטיינים.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>