24.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

רמת ישי

נדחתה תביעת לשון הרע: ניצחון לגיא זקס על עפר בן אליעזר בבית המשפט

ראש מועצת רמת ישי וחבריו לקואליציה הקודמת חויבו לשלם 10,000 שקלים לזקס. השופטת קבעה: “אין לראות בפרסום נשוא התביעה כהוצאת לשון הרע”

מאת: זליג אהרונוביץ , 1 בנובמבר 2017

בית משפט השלום בנצרת דחה לאחרונה את התביעה שהגיש ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר, יחד עם חבריו לקואליציה הקודמת, כנגד חבר המועצה, גיא זקס.
לעיתון “כוכב” נודע, כי גם בדיון השני בתביעה שהגישו עוד ב-2010, נפסק כי על התובעים לשלם לזקס 10,000 שקלים הוצאות משפט.

גיא זקס צילום: ארכיון "כוכב"

כזכור, ראש המועצה וחבריו לקואליציה הקודמת: יגאל הולצר, עדי חיים, דוד גבריאלי וקובי בניתה, הגישו ב-2010 תביעת לשון על סך 100,000 שקלים כנגד זקס, בטענה כי כתב בזדון דברי שקר על התובעים בעת שעבד בעיתון מקומי בעמקים, והאשימם כביכול בהטיית מכרז של המינהל בו זכה מי שתרם כספים למערכת הבחירות של סיעת הקואליציה דאז, “תנופה” בראשות גבריאלי.
בהליך הראשון, זכו התובעים ב-2014 ונפסקו לטובתם 50,000 שקלים, אותם שילם זקס בתוך כחודש וחצי מיום הפסיקה.
לאחר מכן, זקס הגיש ערעור ובית המשפט המחוזי ביטל את פסק הדין, בנימוק שלא נדונו מספיק טענות ההגנה ולא ניתן משקל מספיק לראיות שהוגשו לבית המשפט. לאחר ביטול פסק הדין, נאלצו התובעים ב-2015 להשיב לזקס את הכספים ששילם להם.
בית המשפט המחוזי איפשר לתובעים לנהל שוב את התיק בבית המשפט השלום, אל מול שופט אחר, והתיק כאמור הגיע להכרעתה של השופת נבילה דלא-מוסא, המכהנת כסגנית נשיא בית המשפט.
בשבוע שעבר נמסר פסק דינה, ובו נכתב בין השאר: “לא מצאתי כי במילים ובביטויים שהשתמש בהם הנתבע, שהינו כאמור חבר אופוזיציה, משום דברים שאין לאפשר אמירתם במסגרת חופש הביטוי במרחב הפוליטי. אינני סבורה כי בעצם הביטוי ‘הון ושלטון’, והן אותה התנהלות שהנתבע מייחס לחברי הקואליציה, על פי משמעותה בהקשר שבפרסום, ובשים לב לעובדות ולנסיבות, יש משום ‘לשון הרע’. לא שוכנעתי כי מדובר בהתלהמות שלוחת רסן או באמירות קיצוניות בחומרתן”.
השופטת ציינה עוד כי: “קיימת בפסיקה נטייה ליתן עדיפות לחופש הביטוי על פני ההגנה על שמו הטוב של איש ציבור, באופן שבבירור תביעות לשון הרע של אנשי ציבור יינתן לחופש הביטוי משקל מוגבר במסגרת השיקולים שיש להביאם בחשבון. אין לראות בפרסום נשוא התביעה כהוצאת לשון הרע”.
גיא זקס אמר השבוע: “אחרי כמעט שמונה שנים של עליות ומורדות בבית המשפט, בו תבעו אותי חברי הקואליציה הקודמת של ראש המועצה בן אליעזר בתביעת לשון הרע שהיתה ניסיון להשתיק את הביקורת הציבורית עליהם ועל מדיניותם, בו ניסו להלך עלי אימים ולשבור את מטה לחמי, הגיע הניצחון המיוחל, ניצחון ענק לחופש הביקורת וחופש הביטוי בשלטון המקומי ובכלל”.
זקס הוסיף עוד כי: “יחד עם זאת, ולמרות שבית המשפט לא חייב אותי כלל בנושא, אני מבקש להתנצל אם מי מחברי הקואליציה הקודמת: עפר בן אליעזר, יגאל הולצר, עדי חיים, דוד גבריאלי וקובי בניתה, נפגעו מהפרסום באופן אישי, או שנגרם להם צער כלשהו בגין הפרסום. לא זו היתה הכוונה, ולמדתי מאז את הלקח שבהעברת ביקורת זהירה יותר כלפי הקואליציה של ראש המועצה בן אליעזר, ומדיניותו הרעה, לפחות על פי השקפתי”.

עוד כתבות בתחום רמת ישי

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>