29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

נדל”ן בנסיקה מתמדת: איפה נרשמה עלייה של כ-8% במחירי הדירות באזור?

בחודשים האחרונים הורגשה התמתנות בקצב עליית המחירים, תוצאה של שיווק אלפי יחידות דיור בכל האזור, בכלל זה במסגרת מחיר למשתכן

מאת: אדי גל , 21 בפברואר 2017

מחירי הדירות באזור חיפה, נשר והעמקים עלו פעם נוספת גם ברבעון האחרון של שנת 2016. וזאת, למרות הצפת השוק באלפי דירות ששווקו בכל המחוז, בין השאר באמצעות מבצע מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. עם זאת, בחודשים האחרונים של השנה, עליית מחירי הדירות באזור הייתה מתונה יחסית והסתכמה באחוזים בודדים. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במסגרת מדד המחירים לצרכן שפורסם בשבוע שעבר.

צילום: אילוסטרציה

מהנתונים שהגיעו לעיתון “כוכב” עולה, כי מחיר דירה ממוצעת באזור חיפה, נשר והעמקים עמד בסוף שנת 2016 על 1.152 מיליון שקלים, לעומת מחיר ממוצע של 1.066 מיליון שקלים בסוף שנת 2015, עלייה של כ-8%.
מחיר דירה קטנה, 1.5-2 חדרים באזור עלתה בסוף שנת 2016 סך של 602 אלף שקלים, לעומת 594 אלף שקלים בסוף הרבעון השלישי של השנה ו-550 אלף שקלים בסוף שנת 2015, עלייה של כ-9% במחירים בשנה אחת. דירות 2.5-3 חדרים נמכרו בסוף שנת 2016 תמורת 850 אלף שקלים לעומת 812 אלף שקלים בסוף הרבעון השלישי ו-777 אלף שקלים בסוף שנת 2015. בסך הכל עלה מחירן של דירות אלה בשנה אחת בכ-9%.
מחירן של דירות 3.5-4 חדרים באזור חיפה נשר והעמקים עלה בסוף שנת 2016 סך של כ-1.384 אלף שקלים, לעומת 1.372 אלף שקלים בסוף הרבעון השלישי ו-1.296 מיליון בסוף 2015. מחיר דירות אלה עלה בשנה בכ-6%.
הדירות הגדולות, 4.5-5 חדרים עלו בסוף שנת 2016 סך של כ-1.934 מיליון שקלים לעומת 1.905 מיליון בסוף הרבעון השלישי ו-1.887 מיליון שקלים בסוף שנת 2015. דירות אלה עלו בתוך שנה בכ-2%.
יצוין כי, גורמים בענף הנדל”ן העריכו לפני שנה, עם היציאה למבצעי מחיר משכתן בכל האזור, כי מבצעים אלה יובילו להאטה בקצב עליית המחירים, אבל לא לירידה ממשית. ואכן, בסוף השנה התחזיות הללו אכן התממשו, כאשר מגמת העלייה נמשכה אבל בצורה מתונה בהרבה לעומת שנים קודמות. בשנה הקרובה, על פי אותם גורמים, המגמה הזו של עלייה מתונה של המחירים תימשך ככל הנראה.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>