26.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

נוף כרמל: התקבל תקציב על סך 15.7 מיליון להשלמת העבודות

בהתאם לסיכום עם משרד השיכון, המשך הפיתוח יהיה על ידי עיריית נשר. קיימות השלכות עבור דיירי המשך רחוב דוכיפת בבניינים 9 ו- 11, אשר טרם אוכלסו

מאת: זליג אהרונוביץ , 20 בדצמבר 2017

לאחר משא ומתן ארוך, עיריית נשר קיבלה הרשאה תקציבית על סך 15.7 מיליון שקלים ממשרד השיכון, לצורך עבודות בשכונת נוף כרמל. מדובר בעבודות פיתוח כבישים, עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים, שיקום והחלפת מדרכות וסלילת כבישים, השלמת עבודות תאורה בשטחים ציבוריים, השלמת עבודות מים, ביוב וניקוז בשטחים ציבוריים, שיקום ופיתוח נופי שטח ציבורי להקמת בית כנסת, הסדרת בטיחות צומת מעגלי בצומת רחוב הרדוף התמר השיטה, השלמת פיתוח נופי והסדרי תנועה בכניסה לפארק קק”ל, השלמת עבודות בטיחות ופיתוח בשטח ציבורי ברחוב החרוב השיטה.

רחוב הדוכיפת לקראת שידרוג התשתיות צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נמסר, כי עלות העבודות בהתאם, על סך 15,729,000 שקלים. “זוהי בשורה טובה והישג לעיריית נשר, לקבלת סכום זה ללא מטצ’ינג של העירייה להשלמת כל עבודות הבטיחות ופיתוח”, נמסר מהעירייה.
יצוין כי, קיימות השלכות עבור דיירי המשך רחוב דוכיפת בבניינים 9 ו- 11, אשר טרם אוכלסו. במידה ועבודות הפיתוח לא יושלמו כמתחייב, אכלוס הדיירים בבניינים אלו יתעכב וידחה עד להשלמתם כנדרש. מדובר בכביש שאינו בטיחותי, ובחלקו, בסמוך לבניינים דוכיפת 9 ו- 11, לא קיים כלל ונדרש פיתוח וסלילה. “ללא עבודות אלו בצמוד לבניינים דוכיפת 9 ו- 11, לא תתאפשר כניסת רכבים לאזור הבניינים ולחניונים, וזהו תנאי לאכלוס הדיירים בבניין. השארת מצב הקיים, ביתר השטח אינו בטיחותי ויש לטפל בו באופן מידי. בנוסף, מתוכננת תוספת חניות והסדרת כבישים ומדרכות ברחוב דוכיפת בניינים 1-7”, נמסר מהמועצה.
ראוי לציין כי, מדובר גם בתשתיות רטובות כמו מים וביוב, פיתוח נופי גינון, תאורה, ריהוט רחוב, מדרכות. ללא פיתוח אזור זה, לא יתאפשר מעבר מרחוב דוכיפת 9 ו-11 לרחובות הסמוכים. לפיכך, לא יתאפשר אכלוס הבניינים ללא פיתוח זה. המשמעות של העבודות לבניינים אלו, היא שללא העבודות, אין חיבור לקו מים וביוב עירוני. “זהו תנאי לאכלוס”, נמסר מהעירייה.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>