27.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

סביבה

נלחמים יחד בקונדנסט: בראש המטה של יקנעם-מגידו תעמוד ליאורה חי

הפורום התכנס לישיבה הראשונה בה סוכם על דרכי פעולה. ליאורה חי: “המטה יחתור לפתרון דומה לזה שהוצג ע”י חברת אנרג’יאן לקידוחי ‘כריש’ ו’תנין’ של אסדה בלב הים”

מאת: זליג אהרונוביץ , 16 באוגוסט 2017

ביקנעם ובמגידו ממשיכים להילחם בהקמת מיכל הקונדנסט באתר חגית. השבוע התקיימה פגישה ראשונה של המטה המשותף, שהוקם לאחרונה, בה השתתפו ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי, ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי, חברות וחברי המטה. חולבסקי הודיע כי הוא צפוי להיפגש בעניין עם שר הבריאות ועם השר להגנת הסביבה.

אלפסי וחולבסקי עם חברי המטה צילום: ארכיון "כוכב"

במהלך הישיבה נקבע, שכחלק מהמשך המאבק, יפגש חולבסקי עם מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שאול מרידור, ועם הצוות המקצועי של המשרד. ראש המועצה אמור להדגיש את התנגדותו הנחרצת להקמת המיכל בחגית. עוד נקבע, כי ראש עיריית יקנעם ייפגש אף הוא בהמשך עם המנכ”ל וצוות משרדו, וגם הוא ידגיש את התנגדותו הנחרצת, כמו גם את סירובה החד משמעי של יקנעם, להעברת צינור גז בתחומה. במהלך חודש ספטמבר צפוי מטה המאבק אף הוא להיפגש עם המנכ”ל.
במהלך המפגש סוכם גם שהמטה יפעל לקיים דיונים בסיעות הכנסת השונות, במטרה לרתום את חברי הכנסת למאבק ולהפעיל אותם כנגד התכנית, כבר עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, שצפוי להיפתח לאחר החגים. בהתאם להחלטת הרשויות, יועמד לרשות המטה תקציב בסך 200 אלף שקלים, בחלוקה שווה לכל רשות. מהכספים האלו יקוזזו הוצאות הבג”צ שהוגש. בהקשר לכך, סוכם שימונה גזבר שיעבוד מול הגזבר של יקנעם והגזברית של מגידו.
במהלך הישיבה הועלו גם רעיונות נוספים להמשך המאבק, ע”י ראשי היישובים וחברי המטה. סוכם כי המטה יקבל גיבוי מלא מראשי הרשויות להובלת המאבק. בתוך כך, ליאורה חי מיקנעם נבחרה לעמוד בראש המטה המשותף, בהסכמת ראשי היישובים וחברי המטה כולם.
חברי המטה המאבק המשותף ליקנעם ומגידו הם: ליאורה חי, יום רועי, עו”ד יוסי עזרא, ליאורה לוי, הגר ראובני, עמי מלינוף, אלי בודמן, אפרת קעזמכר, ואיציק קיזמכר.
בנוסף למטה המשותף ליקנעם ולמגידו, פועל מטה על בראשות ראשי שלושת היישובים: יקנעם, מגידו וזכרון יעקב. כמו כן, פועל מטה בראשות ובהובלת המועצה האזורית זכרון יעקב.
ראש העיר, סימון אלפסי: “ישיבת המטה הייתה מצוינת ומקצועית. העלנו רעיונות ושמענו רעיונות אחרים. כולנו נמשיך במאבק החשוב לאזור כולו, עד להסרת איום הקונדנסט. אני מודה לכל חברות וחברי המטה, על נכונותם לפעול למען המאבק ולהצלחתו. כולנו יחד ניאבק שמתקן הקונדנסט יקום בים”.
ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי: “מטה הפעולה המשותף ליקנעם עלית ולמגידו יפעל באופן נחוש, עקבי ונמרץ, כדי לסכל את הסכנה החמורה של הפיכת אזור חגית למפרץ חיפה 2. בשיתוף פעולה בין הרשויות ועם התושבים המסורים, נפעל בכל המישורים, כדי להסיר את הסכנה הגדולה לאיכות החיים של תושבי האזור”.
ראש מטה המאבק המשותף ליקנעם-ולמגידו, ליאורה חי: “המטה מורכב ממתנדבים מיקנעם וממגידו בתחומים רלוונטיים מקצועיים, ומסתייע בקבוצת פעילים רחבה התומכת בפעילויות הנדרשות למאבק בתחומי כימיה, משפט, מדיה, עבודת שטח ועוד. המטה המשותף יחתור לפתרון דומה לזה שהוצג לאחרונה ע”י חברת אנרג’יאן לקידוחי ‘כריש’ ו’תנין’ של אסדה בלב הים, או פתרון חלופי אחר, שלא יפגע בתושבים ובמרחב הביוספרי. בטווח הקרוב, המאבק יתמקד בזירה המשפטית והפוליטית, ומתוכננות פגישות עם גורמי מפתח במשרדי ממשלה שונים. במקביל, יפעל המטה לקידום פעולות הסברה, מחאה והפגנות”.

עוד כתבות בתחום סביבה

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>