19.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

נמשכת הבנייה והפיתוח עם קידומם של שורה של פרויקטים ברחבי יקנעם

מועצת עיריית יקנעם אישרה בישיבתה האחרונה תב”רים בלמעלה מעשרים מיליון שקל לפיתוח היישוב והתשתיות בו

מאת: ניר אהרוני , 29 במרץ 2018

העירייה החלה זה מכבר בבניית בית חינוך חדש בשכונת הגגות הירוקים. בית הספר החדש יכלול 12 כיתות, ולשם קידום הפרויקט גייס ראש העיר עוד כ- 3.5 מיליון שקל ממשרד החינוך בשביל השלמת ומימון הבנייה, וזאת בנוסף לכ- 5.2 מיליון שקל שכבר גויסו, וכן השתתפות הרשות בפרויקט. בית החינוך צפוי להיפתח בשנה”ל תש”פ בהתאם לכמות הנרשמים.

קרית החינוך החדשה צילום: ארכיון "כוכב"

השקעותיה הרבות של הרשות בחינוך ובמוסדות חינוך ברחבי היישוב באות לידי ביטוי בין היתר באישור תב”ר על סך של כ- 10 מיליון שקל להשלמת בניית החטיבה החדשה ב’שער הגיא’. את הכספים הללו גייס ראש העיר כמענק ממשרד החינוך. עלות הפרויקט כולו נאמדת בכ- 32 מיליון שקל. במסגרת התב”רים שאושרו יבוצעו עבודות פיתוח בכל רחבי היישוב לרבות בשכונה הוותיקה, ואלו יכללו בין היתר: סלילת כבישים, תיקוני אספלט, מדרכות, קירות תומכים ועוד. עלות ביצוע העבודות נאמד ב- 800 אש”ח.
במטרה לפתוח מעון יום בשכונה הירוקה ‘שער הגיא’ לרווחת התושבים כבר בשנת הלימודים הבאה (תשע”ט) בעלות של כ- 4.4 מיליון שקל, גייס ראש העיר ממשרד השיכון כחצי מיליון שקל נוספים להשלמת הפרויקט.
כחלק מהפעילות לנוער ובניית סניף לשבט שחר של הצופים גייס ראש העיר 3.1 מיליון שקל ממפעל הפיס ואלו יינתנו כמענק. העירייה תשקיע מכספי הרשות מיליון שקל בביצוע הפרויקט. פרויקט בניית הסניף נמצא בשלבים מתקדמים, ועד חודש יוני צפויות העבודות במקום להסתיים. אישור התב”רים הוא פועל יוצא של מדיניות ראש העיר והעירייה להוביל פרויקטים לרווחת התושבים בכל רחבי היישוב כאשר רה”ע לקח על עצמו לגייס את מרבית הכספים ממשרדי הממשלה השונים, וזאת במקביל למצ’ינג בו מחויבת הרשות להשתתף בכל פרויקט ופרויקט.
ראש העיר, סימון אלפסי: “שמחים להמשיך את תנופת הבנייה והפיתוח ביישוב, לבנות מוסדות חינוך וציבור, לפתח תשתיות, ולדאוג שתושבי השכונות יקבלו את הטוב ביותר בתוך השכונה שלהם. העירייה משקיעה משאבים ותקציבים רבים בכל רחבי היישוב. הכספים הרבים למימון הפרויקטים מגויסים ממשרדי הממשלה השונים, ואני מודה לשרי המשרדים ולאנשי המשרדים על שיתופי הפעולה”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>