19.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז עמק יזרעאל

נתב”ג 2: המועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדת להקמת שדה תעופה משלים

ראש המועצה, אייל בצר, שלח מכתבים בעניין הזה לשרי התחבורה והביטחון, בהם ציין כי החלטת המליאה התקבלה לאחר שוועדה דנה בנושא ובדקה את היבטיו השונים

מאת: אדי גל , 30 באוגוסט 2016

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, שלח בשבוע שעבר מכתב לשר התחבורה ולשר הביטחון, בו הוא מציג את ההחלטה שהתקבלה בישיבת המליאה מיום 24/7/16, להתנגד להקמת שדה משלים לנתב”ג בעמק יזרעאל, בנוסף לצבאי הקיים. בצר כתב: “ברצוני להבהיר כי לא מדובר בהחלטה שהתקבלה כלאחר יד.

צילום: עמרי אילת

לקבלת החלטה, הקימה מליאת המועצה ועדת היגוי בראשות סגן ראש המועצה, עידו דורי. הועדה הונחתה לבחון את ההשלכות האקוסטיות העתידות להתקיים, אם יוקם שדה תעופה אזרחי, שישולב בשדה התעופה הצבאי הפועל היום ברמת דוד. להיבט זה משמעות מכרעת בקבלת ההחלטה. חברי הועדה ערכו בדיקות קפדניות, כולל סיורים בנתב”ג וביישובים הסמוכים לו, ופגישות עם צוותים של רת”א”.
עוד כתב ראש המועצה, שועדת ההיגוי נעזרה בחברה חיצונית, המתמחה בבחינת ההשפעות הסביבתיות של שדות התעופה. מהנתונים הידועים למועצה, שדה התעופה האזרחי עתיד לפעול בשעות היום ברציפות, בנוסף לשדה הצבאי. מטרדי הרעש יהיו בכל שעות היממה וגם בסופי שבוע, ויפגעו באיכות חייהם של תושבי העמק, שכבר עתה סובלים ממיקומו של שדה התעופה ברמת דוד. בצר ציין, שהיבטים סביבתיים נוספים, שעלולים לפגוע באורח החיים של תושבי האזור, עדיין לא נבדקו. הבדיקות שכבר נערכו, היו הבסיס להחלטת המועצה להתנגד להקמת שדה התעופה האזרחי המשלים ברמת דוד, בנוסף לשדה הצבאי.
בצר הדגיש במכתבו, שעמדת המועצה משקפת את עמדת ציבור התושבים בעמק יזרעאל, על פי תוצאות סקר שנערך על ידי המועצה. בצר דרש במכתבו, לקיים דיון חוזר בהחלטה קודמת של הועדה הבין-משרדית שהמליצה על הקמת שדה תעופה משלים לנתב”ג בנבטים: “הרשויות והתושבים בדרום תומכים בהקמתו של שדה תעופה בנבטים, בניגוד לעמדת התושבים בעמק יזרעאל הצפוף ובעל האופי הכפרי”, אמר בצר.

עוד כתבות בתחום מוא"ז עמק יזרעאל

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>