22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

אקדמיה

סקר הסטודנטים: האקדמית גורדון במקום הראשון בארץ באיכות ההוראה

בקרב מכללות החינוך. הנשיא, פרופ’ יחזקאל טלר: “ממצאי הסקר מעידים היטב, כי שיטות ההוראה הטכנולוגיות החדשות, סגל מעולה ועבודה מאומצת, מניבים לתוצאות”

מאת: זליג אהרונוביץ , 9 בנובמבר 2016

סקר הנערך על ידי התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, מדי שנה, באמצעות מכון “מאגר מוחות” ב- YNET, בו השתתפו למעלה מ-11,000 סטודנטים וסטודנטיות ממרבית מוסדות הלימוד בארץ, בחן את שביעות רצון הסטודנטים מהלימודים האקדמאים בתחומים רבים, ביניהם רמת הקורסים, איכות הוראת המרצים והמתרגלים, שילוב טכנולוגיות למידה מתקדמות ועוד. הסטודנטים התבקשו לדרג את דעתם בתחומים אלה, בציונים שבין 1 ל-5.

צילום: ארכיון "כוכב"

מהסקר עולה כי, בקרב המכללות לחינוך, האקדמית גורדון דורגה במקום הראשון באיכות ההוראה הגבוהה ביותר. בנוסף, בכל הקשור לשביעות רצון הסטודנטים, משילוב של טכנולוגיות למידה בהוראה, מדורגת האקדמית גורדון (4.18) במקום השני והמכובד, אחרי האוניברסיטה הפתוחה, זאת מכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
כמו כן, מדורגת האקדמית גורדון במקום הראשון מבין המכללות להוראה בהערכת כישורים ללומדים, מקום שמיני בקטגורית שביעות הרצון מאיכות ההוראה מכלל המוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ, ומקום חמישי בשביעות הרצון מאופן קביעת הציונים.
יצוין כי, בשנת הלימודים הנוכחית חל גידול של 10% בנרשמים לאקדמית גורדון, וגידול של 20% בהסבת אקדמאים, עובדה המצביעה על מגמה של עלייה בתפישת מקצוע ההוראה כפרקטי.
לעיתון “כוכב” נודע, כי החוגים הדומיננטיים והמבוקשים הם חינוך מיוחד וניהול גן. לקראת שנת הלימודים החדשה כיתות הלימוד שופצו, נרכשו שולחנות וכיסאות חדשים, קפיטריה חדשה הוקמה והתבצעו שינויים בתחום המחשוב.
נשיא האקדמית גורדון, פרופ’ יחזקאל טלר: “ממצאי הסקר מעידים היטב כי שיטות ההוראה הטכנולוגיות החדשות, סגל מעולה ועבודה מאומצת, מניבים לתוצאות. אנו באקדמית גורדון נמשיך לחתור למצוינות בהוראה”.

עוד כתבות בתחום אקדמיה

לכל הכתבות בקטגוריית כללי >>>