29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

חינוך

סקר מכללת גורדון לחינוך: רוב ציבור ההורים מתנגד לשיבוץ מורים ערביים

פרופסור יחזקאל טלר, נשיא האקדמית “גורדון” בחיפה: “תוצאות הסקר מזעזעות בחומרתן ומלמדות עד כמה הקיטוב בחברה הישראלית חודר אל מערכת החינוך

מאת: אדי גל , 14 ביוני 2016

סקר דעת קהל שנערך עבור מכללת “גורדון” לחינוך בחיפה, באמצעות מכון המחקר “מאגר מוחות”, חושף התנגדות משמעותית של חלקים נרחבים בקרב ציבור ההורים היהודי בישראל, לנוכחות של אנשי חינוך ערביים בכיתות הלימוד. לעיתון “כוכב” נמסר כי, בעבר, הוערך מספר המורים הערביים המלמדים במוסדות חינוך יהודיים בכמה מאות בלבד.

צילום: ארכיון "כוכב"

לשאלה האם משרד החינוך צריך או לא צריך לשבץ מורים ערבים בכיתות בהם לומד רוב של תלמידים יהודים? ענו 41% שלא צריך ורק 37% ענו שכן צריך לשבץ מורים ערבים.
יצוין כי, הבדל מובהק נמצא בעמדות כלפי שיבוץ מורים ערבים בכיתות עם רוב יהודי לפי דתיות: רוב מוחלט מהדתיים (82%) סבורים כי משרד החינוך לא צריך לשבץ מורים ערבים בכיתות כאלו. כמחצית מהחילונים (48%) סבורים כי משרד החינוך צריך לשבץ מורים ערבים בכיתות כאלו.
לשאלה: באיזו מידה מורה ערבי באמת מסוגל או לא מסוגל לדעתך ללמד את כל התכנים הערכיים הנלמדים היום במערכת החינוך הישראלית (כמו למשל חינוך לציונות, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל או יום השואה)? ענו 19% כי הוא כלל לא מסוגל, 21% ענו שהוא לא מסוגל ו-41% ענו שהוא מסוגל במידה בינונית. 20% טענו שהוא מסוגל ועוד 5% השיבו כי הוא מאוד מסוגל. ניתוח התוצאות מראה כי 41% מבעלי הדעה סבורים, כי מורה ערבי לא מסוגל ללמד את כל התכנים הערכיים הנלמדים היום במערכת החינוך הישראלית. רק כרבע מבעלי הדעה (27%) סבורים, כי מורה ערבי מסוגל ללמד את התכנים וכשליש (32%) סבורים כי הוא מסוגל במידה בינונית.
הסקר נערך בשיטה של סקר אינטרנטי במהלך 9-13 במאי 2016, בקרב מדגם אקראי הסתברותי של 508 משיבים. בסך הכול רואיינו בסקר 508 הורים יהודים לילדים במערכת החינוך. 54% מהמשיבים נשים, 46% גברים. הגיל הממוצע: 38 שנים. טעות הדגימה המרבית 4.6%. הסקר בוצע ע”י מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע”מ בניהולם של פרופ’ יצחק כ”ץ – מנכ”ל, פרופ’ ברוך מבורך – מנהל מדעי וד”ר אמיר הורקין – מנהל המחקר. דווקא לשאלה : אם זה היה תלוי בך, האם היית מסכים או לא מסכים שמורה ערבי ישמש כמחנך של ילדך בבית הספר? ענו 39% כי הם לא מסכימים, בעוד 46 כן מסכימים. פרופסור יחזקאל טלר, נשיא האקדמית “גורדון” בחיפה: “תוצאות הסקר מזעזעות בחומרתן ומלמדות עד כמה הקיטוב בחברה הישראלית חודר אל מערכת החינוך. אם חלק ניכר מההורים היהודים אינם רוצים במורים ערביים לילדיהם ודורשים כי משרד החינוך ימנע משיבוץ מורה ערבי בכיתה בעלת רוב יהודי, זהו דגל שחור שאסור להתעלם ממנו. הפוליטיזציה של המרחב הכיתתי אינה יכולה להסלים ללא התערבות מיידית של משרד החינוך ומוסדות ההכשרה למורים”.

עוד כתבות בתחום חינוך

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>